NCC skal asfaltere for Isachsen Anlegg i Oslo

NCC Industry har nylig inngått to asfaltkontrakter med Isachsen Anlegg og skal i løpet av sesongen produsere og legge om lag 11 000 tonn asfalt i Oslo.

Den ene kontrakten gjelder asfaltering i forbindelse med oppgraderingen i deler av Ullevålsveien i Oslo. Den andre kontrakten gjelder asfaltarbeider i Grefsenveien i forbindelse med sykkeltilrettelegging.

I Ullevålsveien blir oppgraderingen et løft for sykkelveinettet i denne delen av byen med bredere fortau og opphøyde sykkelfelt, som blir asfaltert med rød asfalt. Anleggsarbeidet i Ullevålsveien er allerede i gang og NCC Industry følger da på med asfaltering etter hvert som arbeidet i gaten går fremover i Ullevålsveien fra Thor Olsens gate til Collets gate.

I Grefsenveien skal NCC Industry asfaltere for Isachsen Anlegg, som på oppdrag for Oslo kommune skal etablere sykkelveier på utsiden av bilbanen i 2 km lengde fra snuplass for trikken i dag og opp til Grefsenplatået. NCC Industry følger i dette prosjektet på med asfaltering etter hvert som anleggsarbeidet går fremover.

-Med disse to asfaltkontraktene markerer NCC Industry sin solide posisjon i Oslo-området og viser høy grad av gjennomføringskraft og evner til å finne de gode løsningene sammen med kunden, sier Øistein Bekken, Area Manager i NCC Industry i Oslo.

Lave CO2-utslipp
Det er et høyt fokus på CO2 i asfaltoppdragene NCC Industry skal gjennomføre for Isachsen Anlegg. I Ullevålsveien skal oppgraderingsprosjektet gjennomføres med en blanding av elektrisk og fossilfri maskinpark. NCC Industry vil produsere asfalt med et lavt CO2-utslipp, hvor det benyttes CO2-nøytral trepellets som fyringskilde.

NCC Industry har levert asfalt med lave CO2-utslipp fra produksjonen siden 2019 og  prosjektetene for Isachsen Anlegg kommer i tillegg til kontrakten NCC allerede har med Bymiljøetaten for reasfaltering av Oslogatene i 2022/2023.

-Å asfaltere i Oslo er et krevende og komplekst prosjekt hvor logistikken sammen med sikkerhet står sentralt. Vi har et asfalt-team med solid kompetanse som vil samhandle nært med kunden i dette prosjektet, sier area manager Øistein Bekken i NCC Industry.

Kontraktene ordreregistreres i 2. kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Øistein Bekken, area manager, NCC Industry Asfalt, t. 452 37 838
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.