NCC donerer til Røde Kors Leksehjelp

Utdanning betyr noe. Og like muligheter til å lykkes er viktig. NCC er en kunnskapsbedrift og vi ønsker å bidra til at enda flere kan utnytte sitt potensial. Et tilbud om gratis leksehjelp er viktig for mange og bidrar til at flere lykkes på skolen.

I år donerer NCC kr. 350 000,- til Norges Røde Kors Leksehjelp. NCC donerte også til samme organisasjon og formål i 2021.

-Røde Kors ønsker å rette en stor takk til NCC som har valgt å donere til Leksehjelpsarbeidet i Røde Kors. Dette betyr mye for de mange tusen elevene som årlig får hjelp til leksene fra våre frivillige. Og det betyr mye for Røde Kors å kunne styrke vårt arbeid for sosial utjevning, sier Una Cecilie Aagesen, leder Leksehjelp nasjonalt i Norges Røde Kors.

På Røde Kors Leksehjelp får elever i hele landet gratis hjelp til leksene etter skoletid. Frivillige på Leksehjelpen stiller opp gratis på fritiden, og har en stor bredde i erfaring og kompetanse. Noen er studenter eller pensjonister, andre er til vanlig for eksempel dataingeniører, jurister, språkvitere eller helsearbeidere.

-Mange barn og unge i Norge har behov for hjelp til leksene. For oss er det en viktig samfunnsoppgave og bidra til at flest mulig lykkes i skolen og får mestringsfølelse til å utdanne seg til de mange oppgavene som skal løses. I NCC er vi opptatt av å ha et godt rekrutteringsgrunnlag av både dyktige fagarbeidere, ingeniører, teknologer og andre som skal bidra til å løse viktige oppgaver i samfunnet. Derfor er det verdifullt for oss å kunne bidra til at flere lykkes med sine utdanningsambisjoner, sier Grete Aspelund, leder av forretningsområdet NCC Industry.

I 2023 er målet at 1.100 frivillige skal tilby leksehjelp til i overkant av 7.000 barn og unge i hele landet. I tillegg regner Digital Leksehjelp med å få rundt 16.000 henvendelser i 2023. Midler til leksehjelpen brukes blant annet til ansattstøtte, leie av lokaler, matservering, opplæring av frivillige, faglitteratur, nettbrett og PC.

NCC donerer i 2022 til sammen 1,5 millioner SEK, til Røde Kors Leksehjelp i Norge, Finland og Danmark og til Mattecentrum i Sverige.

Les mer om Røde Kors’ Leksehjelp her: For deg som trenger leksehjelp - Røde Kors (rodekors.no)

FOTO: Røde Kors

For ytterligere informasjon, kontakt:
Media manager NCC i Norge, Tor Heimdahl t. 951 30 693 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.