NCC reduserer CO2-utslipp fra asfaltfabrikker med 80 prosent

NCC Industry bygger om to asfaltfabrikker og tar i bruk trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjon. Ut fra planlagt produksjon ved de to fabrikkene, estimeres en CO2-reduksjon på nærmere 4 200 tonn CO2, som tilsvarer nærmere 80 prosent reduksjon av utslippet.

NCC etablerte fyring med trepellets ved asfaltfabrikken på Steinsskogen i Bærum i fjor og har nå høstet gode erfaringer. Disse erfaringene tar NCC nå med videre når fabrikken i Kristiansand og Trondheim nå tar i bruk pellets som primær fyringskilde i asfaltproduksjonen.

- Vi er nå godt i gang med å konvertere to viktige og sentrale asfaltfabrikker i Kristiansand og Trondheim. Etter planen skal disse to fabrikkene være klare for pelletsfyring ved oppstart etter sommerferien, sier leder for NCC Industry, Henrik Bager.

Asfaltmarkedet har vært i stor endring de siste årene og forventningene til lavere CO2-utslipp øker blant kundene. NCC opplever ved at de statlige og fylkeskommunale asfaltkontraktene at byggherrene oftere stiller krav lave utslipp.

- Det er avgjørende at aktører som Statens vegvesen og Nye veier går foran og stiller krav om lavere CO2-utslipp. Slik det er lagt opp nå, belønnes bærekraftige investeringer ved at CO2-utslipp premieres og kontraktene går til de som bidrar til lavere utslipp. Nå håper vi kommunene i større grad følger opp og innfører anbudskonkurranser hvor CO2-utslipp blir tatt med i konkurransen, fortsetter Bager.

NCC er en nordisk entreprenør med asfaltvirksomhet i både Norge, Sverige og Danmark. I Sverige har konverteringen til trepellets kommet langt og det er her NCC i Norge henter viktig ekspertise når fabrikkene nå i Norge skal bygges om med egenutviklet teknologi og løsninger for brenning av trepellets på en effektiv måte.

ENOVA-støtte
I forbindelse med konverteringen til trepellets har NCC fått støtte fra ENOVA og dette er viktig for å få fortgang i arbeidet med å redusere CO2-utslippet fra asfaltproduksjon.

I asfaltproduksjonen varmes og tørkes steinmaterialer før bitumenolje tilsettes. Til oppvarming brukes enten olje, diesel eller gass. Dette bidrar til CO2-utslipp som kan reduseres betydelig ved bruk av trepellets. Det er foreløpig ikke mulig å kutte helt ut andre fyringskilder, siden den første oppvarmingen ikke lar seg gjennomføre med å bare benytte pellets. NCC forventer at det ved de to nye fabrikkene skal være mulig å bruke 90 prosent trepellets i oppvarmingen.

Lokale produsenter av pellets
NCC jobber nå med å få på plass lokale produsenter av trepellets i Trøndelag og i Agder. Til produksjonen av pellets benyttes restavfall fra treindustrien.

- Trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen er en svært bærekraftig løsning og flere fabrikker vil etter hvert bygges om for å ta i bruk pellets, avslutter Henrik Bager.

Bildetekst:
Asfaltfabrikkene på Rugsland utenfor Kristiansand og Lia i Trondheim tar i bruk trepellets som fyringskilde.
FOTO: NCC

For ytterligere informasjon, kontakt:
Henrik Bager, Head of Department NCC Asfalt Norge, t. 48 20 05 89
Bente Stokkenes Nesbø, laboratoriesjef NCC Industry, t. 92 04 63 60
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge, t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

 

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.