NCC overleverte Venjar – Eidsvoll: Krysset mållinjen langt foran skjema

NCC har avsluttet storkontrakten med bygging av nytt dobbeltspor mellom Venjar og Eidsvoll nord over sju måneder før sluttfristen.  Det vanket gjensidige godord da entreprenøren og byggherren Bane NOR markerte overtagelsen 1. november.

– Helt fra kontraktsinngåelsen har Bane NOR lagt til rette for god samhandling og aktivt involvert entreprenøren i prosesser med endring og optimalisering, hvor partene har delt innsparingene. Dette er ikke veldig vanlig for utførelsesentrepriser, men har fungert godt på denne kontrakten, framholder prosjektleder Geir Kildemo i NCC.

Basert på erfaringene herfra, ser Kildemo gjerne at «Eidsvoll-modellen» blir benyttet også i andre sammenhenger. Den samme konklusjonen kom NTNU og Sintef fram til i en evaluering av prosjektet, utført på oppdrag fra Bane NOR.

– Dette er et prosjekt å lære av, heter det i evalueringsrapporten.  Les mer om evalueringen i denne saken.
 

Åpenhet og tillit
Prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR trekker fram viktige faktorer for å lykkes:

– Med drevne folk til daglig oppfølging av produksjonen, har prosjektledelsen hos begge parter kunnet heve blikket fra det daglige og se 6-12 måneder fram i tid. Vi må ta tak i det vi kan forbedre og gjøre noe med i framtida, og ikke grave oss ned i det som ikke gikk så bra for litt siden, påpeker hun.

– Bane NOR har vært veldig bevisst på å løse ting på rett nivå i organisasjonene. Det har vært dialog på flere nivåer og fokus på å løse ting underveis, supplerer avdelingsleder Renate Berget i NCC Infrastructure.

– Det at vi var vant til å løse problemene sammen, hjalp oss veldig når pandemien kom. Da var det trygt at vi kjente hverandre godt, og vi greide å møte utfordringene uten at prosjektet ble skadelidende, legger hun til.

– Fra aller første stund var den øverste ledelsen hos både byggherre og entreprenør samstemte om at denne kontrakten ikke skulle ende med konflikter. Med åpenhet og ærlighet hos alle parter kombinert med løsningsvilje og myndighet til å ta avgjørelser, var dette gode forutsetninger for et vellykket prosjektsamarbeid, framholder Geir Kildemo.
 

Før planen
Bane NOR bygger 13,5 km med nytt dobbeltspor fra Venjar syd for Eidsvoll fram til Langset på østsiden av Minnesund. Utbyggingen er delt i to store utførelsesentrepriser, som omfatter både underbygning og jernbanetekniske fag (unntatt signalanlegg).

Sommeren 2018 vant NCC kontrakten for Venjar-Eidsvoll nord med bygging av 9 km dobbeltspor i et kupert ravinelandskap med krevende grunnforhold og flere store konstruksjoner. Kontraktssummen var ved inngåelsen drøyt 1,6 milliarder kroner.

– Opprinnelig sluttfrist var 14. juni 2023, men en optimalisering av blant annet faseplanene for midlertidige omlegginger av togtrafikken, gjorde at vi klarte å komprimere gjennomføringstiden, sier Leif Arne Hafstad, prosjektleder i Bane NOR.

Den andre entreprisen fra Eidsvoll nord til Langset avsluttes i 2024, med åpning av dobbeltspor i midten av oktober 2023.

– Når det gjelder NCCs kontrakt, er noen mindre oppgaver avhengige av det som skjer i 2023, blant annet etablering av turveien «Vormtråkk» i traseen til det gamle enkeltsporet. For disse arbeidene har vi avtalt senere sluttføring. Men det aller, aller meste på denne storkontrakten er nå ferdig, sier Hafstad, som legger til at prosjektet også er i god rute når det gjelder det kostnadsmessige resultatet.

Bildetekst:
Avdelingsleder Renate Berget i NCC Infrastructure (t.v.) og prosjektsjef Rønnaug-Ingeborg Resset i Bane NOR takket for en god jobb gjort, mens de respektive prosjektlederne Geir Kildemo (t.v) og Leif Arne Hafstad signerte protokollen.  (Foto: Olav Nordli)

For ytterligere informasjon, kontakt:
Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge.
t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no