NCC tildelt kontrakt på miljøambisiøs skole for Oslo kommune

NCC Building Norge er tildelt kontrakt for gjennomføring av fase 1, samspill, for ny ungdomsskole med høy bærekraftprofil i Treschows gate for Undervisningsbygg Oslo KF.


Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur.

Samspillsfasen er planlagt å foregå fra oktober i år til mars 2021. Denne fasen skal lede frem til en totalentreprisekontrakt, med oppstart av byggearbeider juni 2021. Skolen planlegges ferdigstilt i januar 2024. Totalentreprisekontrakten vil bli kommunisert ved kontraktsignering, og vil da bli ordreregistrert i forretningsområdet NCC Building Nordics.

-Vi skal bygge en ny ungdomsskole med plass til 540 elever, flerbrukshall med tre saler og et areal til bydelens ungdommer. Området vil bli åpnet i form av en park, som binder sammen turveier i området, forklarer prosjektleder Andre Engelsen Milje i Undervisningsbygg Oslo KF.

-Det er svært gledelig at vi vinner frem i skarp konkurranse, og at vi kan bidra med vår kompetanse i en samspillsfase frem til byggestart. Skoler et ett av våre fire primærsegmenter og Osloområdet er en viktig geografi for oss, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Bærekraftige løsninger

Både i planleggingen, gjennomføringen og i driften av skolen vil det bli implementert en rekke ambisiøse bærekraftige løsninger, i tillegg til bruk av moderne digitale verktøy.-Vi ser frem til å videreutvikle den nye ungdomsskolen i Treschows gate i tett samarbeid med byggherren. Skolen vil bli et samlingssted for barn og ungdom i bydelen og være en god læringsarena for skolens elever. Vi takker for tilliten og gleder oss til å komme i gang med samspillsfasen, og etter hvert byggearbeidene, sier distriktsleder Markus Stellander i NCC Building Norge.

Oslo kommune stiller høye klima- og miljøkrav, og den nye skolebygningen skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR Excellent. I driftsfasen skal energibehovet minimum tilfredsstille kravet til «nesten» nullenergibygg (nNEB). Det innebærer blant annet at skolen vil bli planlagt bygget med solcelleanlegg. Maskinene og øvrig utstyr på byggeplassen vil ha løsninger i retning av «utslippsfri byggeplass», som dermed vil innfri strengere krav enn til fossilfrie byggeplasser. I forhold til et standard referanseprosjekt vil det være en reduksjon av klimagasser for energi og materialer på minimum 40 prosent i byggefasen.

For skolens driftsfase vil det bli lagt stor vekt på innemiljøet, med blant annet utstrakt bruk av tre. Utomhus vil det bli tilrettelagt for biologisk mangfold, med «aktive» tak, og øvrige uteområder tilpasses for effektiv og naturlig håndtering av overvann.

-Prosjektets ambisiøse bærekraftprofil og kompleksitet passer oss svært godt, sier Nygård.

NCC BREEAM-sertifiserte Norges første undervisningsbygg i 2013 og selskapet har omfattende erfaring med BREEAM.

Digital byggeprosess

I prosjekteringen og byggeprosessen vil NCC gjennomgående benytte metodikken VDC (Virtual design and construction). I denne metodikken inngår bruk av digitale verktøy og BIM-modeller, samt Lean-metodikk for gode samspillsprosesser gjennom NCC Prosjektstudio.


For ytterligere informasjon, kontakt: 
Markus Stellander, Head of Operations, Østlandet, NCC Building. t: 975 96 293
Terje Stachnik Hansen, kommunikasjonssjef NCC i Norge, t: 992 16 785 

Vår visjon er å fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er et av Nordens ledende selskaper innenfor bygg, infrastruktur og eiendomsutvikling, med en omsetning på 54 Mrd NOK i 2019 og nærmere 15 500 ansatte. NCC er notert på Nasdaq Stockholm.