NCC starter byggingen av nye Sarpsborg bibliotek

Sarpsborg kommune og NCC har i dag signert avtalen for byggingen av nye Sarpsborg bibliotek. Kontrakten har en verdi på 70 millioner kroner.

Byggingen av det 1 800 kvadratmeter store tilbygget til biblioteket i Sarpsborg starter opp i august. Det skal i tillegg til nybygg også utføres rehabiliteringsarbeid på det eksisterende biblioteket. Etter planen skal det nye biblioteket stå klart innen utgangen av november 2023.

-Vi ser virkelig fram til å starte byggingen av et fantastisk samlingspunkt i Sarpsborg. Biblioteket vil bli en verdifull ressurs for lokalsamfunnet, og et svært viktig bidrag til byutviklingen, sier Lars Henning Olsen, virksomhetsleder Eiendom i Sarpsborg kommune.

NCC og Sarpsborg kommune har sammen med Plus Arkitektur og Rodeo arkitekter utviklet nye Sarpsborg bibliotek i en samspillsfase.

- Vi har sammen med Sarpsborg kommune og arkitekter gjennomført en svært god samspillsfase hvor vi har benyttet vår totale kompetanse for å utvikle og planlegge nye Sarpsborg bibliotek. Det har gitt et prosjekt som vi ser frem til å starte opp, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Massivtre og limtre
Bruken av trematerialer er et gjennomgående tema for materialvalget til nye Sarpsborg bibliotek. Bæresystem i limtre, dekker og deler av ytterveggene vil bli oppført i massivtre. Også i heissjakt og trapper vil det bli brukt massivtre.

Biblioteket blir utformet med stor fleksibilitet i muligheten for å tilrettelegge for et bredt spekter av funksjoner, aktiviteter og ulike typer formidling.

BREEAM Very Good
Prosjektet har krav om å kunne oppnå sertifiseringen BREEAM Very Good og en ambisjon på CO2-reduksjon av klimagassutslipp på minimum 40%.

-Vi har satt sammen et kompetent og engasjert prosjektteam, som nå ser frem til å starte opp byggeprosessen og bygge et bibliotek som innbyggerne i Sarpsborg vil være stolte av, sier avdelingsleder for NCC Building Viken Øst, Jørund Thue.

Bilde fra signering:
Signerte kontrakt for bygging av Sarpsborg bibliotek:

Bak, fra venstre: Odd Erling Henriksen, prosjektleder Sarpsborg kommune, Anette Kure, biblioteksjef Sarpsborg kommune, Jørund Thue, avdelingsleder NCC, Tormod Skofterud, anleggsleder NCC, Geir Jonassen, prosjektleder NCC, Espen Andreassen, prosjekteringsleder NCC
Foran, fra venstre: Lars Henning Olsen, virksomhetsleder virksomhet Eiendom, Sarpsborg kommune og Roger Nygård, Head of Division - Division Building Norway NCC

Illustrasjoner: Plus arkitektur og Rodeo arktitekter

For ytterligere informasjon, kontakt
Jørund Thune, avdelingsleder NCC Building Viken Øst 
t. + 47 977 07 593

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge 
t. +47 951 30 693 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC. NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter utvikling av næringseiendom, bygge- og infrastrukturprosjekter samt produksjon av asfalt og steinmaterialer. I 2021 omsatte NCC for cirka 53 milliarder SEK og 13 000 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.