NCC asfalterer for Hovden Hytteservice på Fv 41

På oppdrag for Hovden Hytteservice skal NCC asfaltere Fv 41 Treungen – Vrådal i Nissedal kommune.

Veistrekningen er under utbedring og i løpet av året skal NCC Industry legge rundt 24 000 tonn asfalt på den 20 kilometer lange vegstrekningen langs Nissedalsvannet.

-Vi har allerede startet opp med en liten del av jobben nå rett før påske og vil for fullt dra i gang arbeidet utover i april. Samarbeidet med Hovden hytteservice har fungert svært godt og vi forventer å holde god og sikker fremdrift i prosjektet frem til ferd
igstillelse, sier Knut Halfdansen, area manager i NCC Industry.

Etter planen skal all asfaltering i prosjektet være gjennomført i løpet av året. Veistrekningen er stengt i forbindelse med utbedringen.

NCC vil hente asfalt fra NCC sin asfaltfabrikk i Lidalen utenfor Notodden og i tillegg til et asfaltlag på seks personer, vil arbeidet på det meste kreve 15 semilastebiler for transport av asfalten.

-Logistikk står sentralt i et asfaltprosjekt. Det krever god samhandling i hele prosessen fra asfaltproduksjon, transport og utlegging. Vi har dyktige folk i alle ledd, så vi forventer en svært så smidig gjennomføring, avslutter area manager Knut Halfdansen.

Kontrakten ordreregistreres i første kvartal 2023 i forretningsområdet NCC Industry.

FOTO: Illustrasjonsbilde NCC Industry.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Knut Halfdansen, area manager i NCC Industry,
t. 46 54 22 15

Tor Heimdahl, media manager i NCC i Norge,
t. 95 13 06 93, e. tor.heimdahl@ncc.no