NCC skal bygge E136 Breivika - Lerstad

NCC har inngått kontrakt med Statens vegvesen for bygging av ny firefelts innfartsvei til Ålesund med 2,6 km tunnel på strekningen Breivika – Lerstad i Møre og Romsdal. Kontrakten har en verdi på nærmere 1.48 milliarder kroner.

Ny innfartsvei til Ålesund på 3,3 km er det største og mest omfattende prosjektet i Bypakke Ålesund.

- Dette er et svært viktig prosjekt for både Statens vegvesen og Bypakke Ålesund. Vi er glade for å få NCC med oss på laget, og den nye vegen vil sikre en effektiv og framtidsrettet trafikkavvikling inn mot Ålesund sentrum, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

- Prosjektet passer spesielt godt med NCCs kompetanse innen vei- og tunnelbygging, og sammen med Statens vegvesen har vi kommet frem til en plan som legger til rette for et godt samarbeid. Vi er glade for tilliten vi har fått og ser frem til å starte arbeidet med dette viktige prosjektet, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norway.

Den nye vegen vil i hovedsak gå i en tunnel i to løp på 2,6 kilometer, og vil avlaste dagens Lerstadveg og E136 gjennom bydelene Moa og Åse. Det skal også bygges nytt toplansskryss i vest, ved Lerstad, og det blir ny gang- og sykkelveg på hele strekningen.

– Denne kontrakten passer godt med NCCs brede kompetanse og erfaring innen komplekse tunnel- og infrastrukturprosjekter. Nå ser vi fram til å sette i gang arbeidene, sier Aage Lien, leder for Region Tunnel og Tung Masseforflytning i NCC Infrastructure.

Den nye vegen mellom Breivika og Lerstad skal fremme miljøvennlig transport ved å frigjøre vegkapasitet til buss. Prosjektet skal gi bedre fremkommelighet, redusert reisetid og bedre trafikksikkerhet.

NCC har de siste årene hatt høy tunnelaktivitet på Færøyene og avsluttet i desember det siste prosjektet – Sandoytunnelen. Dermed kan NCC nå starte opp arbeidet på Breivika – Lerstad med et solid team og evne til å gjennomføre et komplekst infrastrukturprosjekt.

NCC Norge var en av fire leverandører som etter prekvalifisering fikk invitasjon til å levere tilbud på oppdraget, og det var NCC som hadde lavest konkurransesum og dermed best forhold mellom pris og kvalitet.

Anleggsstart er planlagt i februar/mars 2024, og prosjektet skal ferdigstilles i 2027.

Ordren E136 Breivika-Lerstad registreres i 1. kvartal med MNOK 1 488 i forretningsområdet NCC Infrastructure.

Bilde: Fv: Per Jonsson leder for NCC Infrastructure Norway og Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør Statens Vegvesen.
Foto: 
Øyvind Gangstad, Ålesund kommune.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Aage Lien, leder for tunnel og tung masseforflytning i NCC Infrastructure
t. 913 90 860 e. aage.lien@ncc.no

Tor Heimdahl, media manager NCC i Norge. t. 95 13 06 93 e. tor.heimdahl@ncc.no

Om NCC: NCC er et av de ledende entreprenørselskapene i Norden. Som ekspert på å drive komplekse byggeprosesser, bidrar NCC til en bygg- og anleggsvirksomhet som har positiv innvirkning på kundene og for samfunnsutviklingen som helhet. Virksomheten omfatter bygge- og infrastrukturprosjekter, produksjon av asfalt og steinmaterialer samt utvikling av næringseiendom. I 2022 omsatte NCC for cirka 54 milliarder SEK og 12 500 ansatte. NCCs aksjer er notert på Nasdaq Stockholm.