Pressemeldinger

NCC bygger Stovner bad for Oslobygg KF

På oppdrag for Oslobygg KF starter NCC i slutten av juni opp byggearbeidet på Stovner bad i Groruddalen i Oslo. Prosjektet har en kontraktsverdi på ca 825 MNOK og skal stå ferdig i 2026.

NCC bygger Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter i Halden

Halden kommune og NCC signerte i dag avtalen for bygging av Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter. Kontrakten har en verdi på ca 70 millioner kroner.

NCC skal asfaltere Ørsta-Volda lufthavn

På oppdrag for Avinor starter NCC i midten av juni opp arbeidet med å reasfaltere Ørsta-Volda lufthavn i Ørsta kommune. Oppdraget har en verdi på ca 20 millioner kroner.

NCC utvikler Føyka barnehage i samspill med Asker kommune

Asker kommune og NCC Building har nylig signert en samspillsavtale for en ny og større barnehage på Føyka.

NCC bygger Granåsen fotballhall for Trondheim kommune

I juni starter NCC opp arbeidet med å bygge Granåsen fotballhall i Trondheim. Etter planen skal fotballhallen stå klar innen utgangen av 2024. Kontrakten med Trondheim kommune er på 236 millioner kroner.

Denne uken starter NCC arbeidet med asfaltering av riksveier i Sør-Trøndelag

På oppdrag for Statens vegvesen skal NCC Industry asfaltere på riksveier i Sør-Trøndelag. Asfaltkontrakten har en verdi på om lag 37 millioner kroner.

HMS-øvelse på Bentsebrua skole

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke hvor alle ansatte i Norden deltar på ulike arrangementer. På byggprosjektet Bentsebrua skole i Oslo Kommune har det blitt gjennomført skarp øvelse med flere elementer nettopp for å øve på sikkerhet.

HMS-uke i NCC setter sikkerhetskulturen på agendaen

Denne uken gjennomfører NCC sin årlige HMS-uke hvor alle ansatte i det nordiske konsernet deltar på ulike arrangementer. Målet med HMS-uken er å få inspirasjon, kunnskap og engasjement til å styrke sikkerhetskulturen ytterligere i selskapet.

NCC oppgraderer dammer i Bergen og Bremanger

NCC har inngått to kontrakter for oppgraderingsarbeider ved dammer i henholdsvis Bergen samt Bremanger i Sogn og Fjordane. Kontraktene har en samlet verdi på rundt 42 MNOK.

NCC starter i juni asfaltering av riksveier i Innlandet

På oppdrag for Statens vegvesen starter NCC i begynnelsen av juni opp arbeidet med å asfaltere riksveier i Innlandet fylke. Totalt skal det legges 44 000 tonn asfalt. Kontrakten har en verdi på om lag 60 millioner kroner.

NCC skal asfaltere for Isachsen Anlegg i Oslo

NCC Industry har nylig inngått to asfaltkontrakter med Isachsen Anlegg og skal i løpet av sesongen produsere og legge om lag 11 000 tonn asfalt i Oslo.

NCC leverer 80 000 tonn med steinblokker til Tyskland

NCC har inngått en avtale om leveranse av 80 000 tonn med steinblokker til Kieler kanal i Tyskland.

Populære fuglekasser og flaggermusslisser i Oslo

NCCs trepleiere i Oslo har de siste to årene satt opp nærmere to hundre innfelte fuglekasser og flaggermusslisser i gamle trestammer i byskogene, på oppdrag for Bymiljøetaten. Og de nye bostedene viser seg attraktive.

NCC asfalterer for Hovden Hytteservice på Fv 41

På oppdrag for Hovden Hytteservice skal NCC asfaltere Fv 41 Treungen – Vrådal i Nissedal kommune.

Waage ansatt som leder for NCC Industry Asfalt

André Waage er ansatt som leder for NCC Industry sin asfaltvirksomhet i Norge.