Pressemeldinger

NCC med ny eiendomssatsing på Helsfyr

NCC fortsetter sin satsing på kollektivknutepunktet Helsfyr i Oslo og har gjennom et 50-50 joint venture med Arctic Real Estate Development kjøpt Grenseveien 99.

NCC tildelt sitt 11. prosjekt for Bybanen i Bergen

NCC Infrastructure har inngått avtale med Bybanen Utbygging i Bergen om bygging av entreprisen D14 Mindemyren. Kontrakten har en verdi på MNOK 800, og blir det ellevte prosjektet NCC gjennomfører for Bybanen Utbygging.

Færre ulykker på NCCs arbeidsplasser

NCC har de siste årene økt fokuset på sikker atferd, erfaringsoverføring og systematisk oppfølging. Dette gir tydelig effekt. Ulykkesfrekvensen går ned og det er færre alvorlige hendelser i NCC-konsernet. I dag retter selskapet fokus på sikkerheten og gjennomfører Awareness Day. 

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group