Pressemeldinger

NCC signerte vindkraftkontrakt i Sogn og Fjordane

NCC har inngått avtale med Stangeland Maskin om bygging av betongfundamenter og servicebygg til Guleslettene vindpark i Sogn og Fjordane.

NCC fikk medhold i ankesak på Lillehammer

5. september 2018, Oslo - Eidsivating lagmannsrett tilkjenner NCC 56,6 millioner kroner og gir NCC i stor grad medhold i ankesaken vedrørende byggeprosjektet Rosenlund på Lillehammer.

NCC signerte milliardkontrakt med Bane NOR

NCC Infrastructure signerte i dag kontrakt med Bane NOR, for bygging av strekningen Venjar-Eidsvoll nord. NCC ble tildelt kontrakten 6. juli i år. Kontraktsummen er på MNOK 1.625.

Fokus på sikkerhetsadferden i NCC

5. september gjennomfører NCC Awareness day og retter i år fokuset på sikkerhetsadferden. Ved å la ansatte reflektere over egen adferd ønsker NCC å styrke sikkerheten ytterligere i prosjektene rundt om i landet.

Intercityprosjekt med sårbar natur i fokus

Omfattende miljøtiltak for å ivareta betydelige arealer matjord og et bevaringsverdig hageanlegg, står sentralt i anleggsprosjektet Carl C. Fon utfører før utbygging av Gardermobanen i Akershus. 

Thomas Dahle blir ny sjef for NCC Property Development Norge

NCC har ansatt Thomas Dahle fra REMA Etablering Oslo AS som leder for forretningsområdet NCC Property Development i Norge.

30 år som asfaltforsker i NCC Industry

Laboratoriesjef Mona Teigen mottok forrige uke medaljen for lang og tro tjeneste i NCC Industry. I 30 år har hun forsket på asfalt, så NCC kan legge Norges beste asfalt på veiene.

NCC oppgraderer Silsand barneskole

NCC har inngått avtale med Lenvik kommune i Troms om rehabilitering av eksisterende skolebygning og nybygg på Silsand barneskole. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise og kontrakten er på MNOK 75.

NCC bygger laboratorium for NTNU

NCC Building og Lusparken Arkitekter har signert kontrakt med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om bygging av nytt 2617 kvadratmeter stort laboratoriebygg på Valgrinda i Trondheim. Bygget bygges fossilfritt som den første fossilfrie byggeplassen nord for Oslo.

Stort engasjement under HMS-uke

NCC gjennomførte forrige uke en nordisk Health and Safety week sine 18 000 ansatte. I Norge har NCC kjørt HMS-uken i 8 år på rad og fokuset på sikkerhet skaper høyt engasjement.

Nyttig evakueringsøvelse ved Os renseanlegg

Tirsdag formiddag ble brannalarmen utløst og mannskaper måtte evakueres fra fjellhallen i Os, Hordaland, der NCC bygger kommunens nye renseanlegg.

NCC gjennomfører HMS-uke for bedre sikkerhet

NCC arrangerer den årlige HMS-uken og retter søkelyset på selskapets felles sikkerhetskultur. I løpet av uken arrangeres blant annet kriseøvelser, risikoanalyser, førstehjelpskurs og diskusjoner om sikkerhet i byggeprosjektene rundt om i landet.

NCC vant stor asfaltkontrakt i Vestfold

NCC Industry har inngått asfalteringskontrakt med  9 Vestfoldkommuner samt Vestfold vannverk.  Avtalen, som er inngått med Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeid, har en verdi på om lag 100 millioner kroner.

Eirik Yttervik blir ny Head of Sales for NCC Property Development Norge

NCC rekrutterer Eirik Yttervik fra CBRE til å lede utleiearbeidet i forretningsområdet Property Development i Norge.

Nytt skoleprosjekt til NCC Building i Asker

Asker kommune inngikk onsdag 9. mai kontrakt med NCC Building og NSW Arkitektur om utvikling og bygging av kommunens nye ungdoms- og kulturskole på Risenga. NCC og NSW Arkitektur vant kontrakten i sterk konkurranse med fire andre team.

Tor_Heimdahl
Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group