Pressemeldinger

NCC asfalterer for fire kommuner i Møre og Romsdal

NCC har inngått rammeavtale om asfaltarbeider med kommunene Molde, Aukra, Midsund og Nesset. Årlig vil det bli asfaltert om lag 8 000 tonn for de fire kommunene.

Digitalt pilotprosjekt ved Norges mest miljøvennlige skole

NCC med mobil BIM-pilot på prestisjeprosjektet Brynsengfaret skole i Oslo.

NCC og Franzefoss testet felles krisescenario

«En bil har krasjet inn i gasstanken, sjåføren er bevisstløs og det er røykutvikling med fare for brann på fabrikken». Dette var scenariet ansatte ved NCCs asfaltfabrikk og Franzefoss pukkverk i Trondheim brått måtte håndtere.

Sandefjord går for miljøvennlig ugressbekjempelse

Sandefjord kommune har til årets vår- og sommersesong valgt å ta i bruk det miljøvennlige ugressmiddelet NCC SPUMA. NCC Spuma er en termisk metode for ugressbekjempelse med et lavt energibehov, liten klimapåvirkning og et godt arbeidsmiljø med en nært sagt ubetydelig miljøbelastning. Sandefjord kommune «skumlegges» fra 5. juni.

NCC bygger betonglokk over motorvei i Bergen

Torsdag 18.mai startet NCC byggingen av en 230 meter lang betongkulvert som del av utviklingen av boligprosjektet Skjoldnes i Fana ved Bergen. Kulverten som vil fungere som et lokk over motorveien, skal være ferdigstilt til jul 2018.

NCCasfalterer for Kristiansand kommune

NCC starter i midten av mai opp asfaltarbeider for Kristiansand kommune.

Økt trafikksikkerhet med mobile fartshumper

Å jobbe midt i trafikken er en utsatt arbeidsplass der nestenulykker og farlige hendelser oppstår. Men nå kan mobile fartshumper øke trafikksikkerheten både for personell og trafikant.

Asfaltarbeidere utsatt i trafikken

Med trafikken tett på har de som jobber langs veiene en utsatt arbeidsplass. Norske bilister bør bli flinkere til å ta hensyn på steder der asfalt- og annet veiarbeid pågår.

17.000 ansatte klare for HMS-uka 2017

Årets store HMS-happening i regi av NCC ble i dag sparket i gang på hundrevis av konsernets prosjekter og arbeidsplasser over hele Norden. For NCC Norges del legges det opp til en innholdsrik og actionfylt uke med beredskapsøvelser, HMS-kurs, egen helsedag på hovedkontoret i Oslo, forelesninger og produktdemoer.    

NCC asfalterer for Bergen og Flora

NCC Industry ligger etter anbudsåpningene an til å vinne asfalteringskontrakter med Bergen kommune og Flora kommune.