Vintervedlikehold døgnet rundt

NCC Område Oslo har lagt bak seg noen hektiske uker med brøyting og strøing om hverandre døgnet rundt den siste tiden. Og snøen som kjøres vekk leveres til snørenseanlegget NCC SnowClean.

Område Oslo har flere kontrakter som innebærer vinterdrift både i Oslo nord og vest samt parkkontrakt i Oslo sør, og med det skiftende vinterværet har aktiviteten vært høy.

– Vi har hatt «mann og mus» ute de siste ukene for å brøyte og strø, om hverandre. I perioder har det vært så mye å gjøre at vi har kjørt med både maskiner og håndbrøyting døgnet rundt, forteller prosjektleder Kjetil Wang i NCCs avdeling Område Oslo.

I tillegg har NCC-enheten etablert og vedlikeholdt naturisbaner i Oslo-området. Opp mot 19 NCC-personell inngår i vinterdriften og på det meste er sju-åtte maskiner i drift samtidig.

– Siden litt før jul har vi brukt cirka 1200 timer på brøyting og strøing, og totalt har det gått med omtrent 450 tonn med strøsingel. Det betyr i prinsippet at vi har stoppet nesten alt annet arbeid for å holde våre eiendommer åpne, sier prosjektlederen.

Uansett tid på døgnet følger vaktleder i NCC med på værutviklingen, reiser ut og observerer og måler snødybder, og sørger for utkalling til riktig tid.

– Her er det mange som har jobbet og stått på gjennom julen, romjulen og nyttår. Det har vært en fantastisk innsats fra alle involverte, understreker Wang.

Når snøen kjøres vekk leveres blir den levert til smelte- og renseanlegget NCC SnowClean i Oslo havn.

Svein Nilsplass

Områdesjef Oslo, NCC Infrastructure

Robin Stenersen

Communication Advisor, NCC Infrastructure