Trepleiere med krystallklare sikkerhetsrutiner

God og presis sikkerhetsadferd er avgjørende for å unngå ulykker, understreker NCCs trepleiere i Område Oslo som under HMS-uken trener på redning av kollega ned fra et av Vigelandsparkens større almetrær.

Gjennom alle årstider holder NCCs personell Vigelandsparken trimmet og fin for Oslos befolkning. Det innebærer blant annet risikofylt arbeide i høyden for trepleierne – eller arboristene – når parkens høye trær skal beskjæres i topper og grener.

Dette er arbeider som utføres hengende i sikkerhetsutstyr gjerne flere titalls meter over bakken. Da gjelder det å nøyaktig vite hva en skal gjøre - og kunne følge fagets sikkerhetsrutiner.

Sikkerhet fra første dag

– Sikkerheten betyr alt i dette yrket. God sikkerhetsadferd må læres fra første dag, og opprettholdes med jevnlig trening og øvelser, forteller trepleier Liam Khela i AB Trepleie, som bistår NCC i trening og sertifisering av aborister.

Trepleiere jobber alltid minst to sammen, en på bakken og en oppe i treet, sistnevnte med potensielt farlige redskaper som motorsag, håndsag og grensaks, som skal håndteres høyt over bakken.

– Å håndtere en motorsag høyt oppe i et tre er risikofylt. Skulle noe skje kommer en sjelden til med lift eller annet, så det finnes lite teknologi som kan løse våre sikkerhetsutfordringer. De må håndteres manuelt gjennom gode rutiner som hver og en etterfølger, sier NCCs verneombud for aborister, Edgar Kiøsterud.

Reagere raskt og effektivt


Ved ulykker dreier det seg som regel alltid om menneskelig svikt, det er ytterst sjeldent utstyret som svikter, ifølge Khela. Under øvelsen i Vigelandsparken får hver og en av NCCs personell prøvd ut måter å fire ned og redde kollega som har kommet til skade høyd oppe i treet.

– Dette er ikke noe en ønsker å gjøre, men er uhellet ute gjelder det for trepleieren på bakken å holde hodet kaldt og reagere raskt. Det er oftest ikke tid å lage noen plan, så det gjelder å kunne handle effektivt inntil hjelp kommer, understreker Khela.

At aborist-faget har strenge sikkerhetskrav vises blant annet ved at åtte av ti kandidater stryker til opptaksprøve. God og jevnlig sikkerhetstrening er derfor avgjørende for NCCs trepleiere.

- For å opprettholde våre strenge sikkerhetsrutiner gjennomfører vi denne øvelsen to ganger årlig, nå på våren under HMS-uken samt om høsten, forteller HMS- og prosjektleder Predrag Aleksic i NCCs Område Oslo.

Se også: Retter fokuset på sikkerhet med HMS-uke