Bane NOR takker NCC

Bane NOR takker NCC og alle som har bidratt i å utbedre skadene etter brannen som førte til stans på Ofotbanen ved Narvik i august.

Onsdag 8 august oppsto det brann i det 350 meter lange «Tjuvoverbygget» på Ofotbanen, som frakter mye godstrafikk og jernmalm fra Sverige til utskiping i Narvik. Brannen stanset all togtrafikk på banen, og det hastet dermed å gjøre strekningen raskest mulig klar igjen for togtrafikk.

NCC som jobber på Ofotbanen med utskifting av et annet snøoverbygg på strekningen - det 320 meter lange snøoverbygget ved Haugfjell stasjon– tilbød derfor sammen med sine UE-er å aktivt bidra i opprydningsarbeidet. Noe byggherren er særdeles fornøyd med.

Onsdag 8 august oppsto det brann i det 350 meter lange «Tjuvoverbygget» på Ofotbanen, som frakter mye godstrafikk og jernmalm fra Sverige til utskiping i Narvik. Brannen stanset all togtrafikk på banen, og det hastet dermed å gjøre strekningen raskest mulig klar igjen for togtrafikk.

NCC som jobber på Ofotbanen med utskifting av et annet snøoverbygg på strekningen - det 320 meter lange snøoverbygget ved Haugfjell stasjon– tilbød derfor sammen med sine UE-er å aktivt bidra i opprydningsarbeidet. Noe byggherren er særdeles fornøyd med.

– Arbeidet har vært omfattende, og det er gjort en fantastisk innsats av både våre egne ansatte og innleide ressurser. Jeg vil takke alle som har bidratt i arbeidet med å utbedre skadene etter brannen. Jeg er svært stolt over den jobben som er gjort, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR ifølge banenor.no.

– Har virkelig stått på
– Vi har skinne/vei maskin på prosjektet, mannskap som er kurset for arbeid på jernbane og annet nødvendig utstyr på plass ved sporet og foreslo ovenfor byggherre at vi kunne bidra for å få fortgang i oppryddingsarbeidet. Det hele pågikk i nærmere 12 timer i strekk, arbeiderne har virkelig stått på, forteller formann Mathias Lauknes i NCC Infrastructure.

Den formidable innsatsen bidro til at Ofotbanen få dager senere igjen kunne åpnes for togtrafikk, hvorpå NCC mottok kake fra Bane NOR med påskriften: «Takk for kjempeinnsats i oppryddingsarbeidet ved «Tjuvoverbygget. Med hilsen Bane NOR».

– Å motta kake og takk er jo svært hyggelig. Det viser at det vi gjør blir satt pris på, sier Lauknes.

NCC prosjekt for Bane NOR på Ofotbanen for bygging av nytt snøoverbygg pågår i vedlikeholds sesongen 2017-2018 og har en verdi på rundt 31 millioner kroner.

Les mer om saken i avisen Fremover