Svein-Arne Sivertsen ny leder for NCC Infrastructure Norge

NCC utnevner ny divisjonssjef for Infrastructure Norge og avdelingssjef for Store Prosjekter gjennom interne rekrutteringer.

Svein-Arne Sivertsen tiltrer 2.april som ny divisjonssjef for Infrastructure Norge.

– Jeg takker for tilliten og gleder meg stort til å ta fatt på en av de mest spennende jobbene en kan få innenfor det norske anleggsmarkedet. Sammen med alle våre svært dyktige medarbeidere skal vi jobbe hardt for å utvikle divisjonen videre, sier Svein-Arne Sivertsen.

Sivertsen beholder også rollen som avdelingsleder for Store Prosjekter i NCC Infrastructure Norge frem til 1. august, da han etterfølges av Dan Roger Pedersen-Hemma, nåværende prosjektleder i NCC Infrastructure.

–  Svein-Arne Sivertsen er hjertelig velkommen som ny divisjonssjef for NCC Infrastructure Norge. Han har levert sterke resultater i sin tidligere rolle som avdelingsleder, og med Dan-Roger Pedersen-Hemma som avdelingsleder fyller vi stillingen med en høytytende etterfølger som kjenner NCC godt, sier Kenneth Nilsson, forretningsområdesjef NCC Infrastructure.

Utvikling innen prioriterte segmenter

Svein-Arne Sivertsen er sivilingeniør og har jobbet i NCC siden 2000, og i rollen som avdelingsleder for Store Prosjekter siden 2019.

Vår strategiske retning er definert og vi har gode planer for hvordan vi skal utvikle divisjonen videre innenfor våre prioriterte segmenter, sier han.

– Kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av avdelinger og forretningsområder er nøkkelen for å kunne ta ytterligere steg og utnytte vår fordel med å være et stort selskap. Vi har vekstambisjoner i årene fremover, men forutsetningen er at dette skal skje på en lønnsom måte.

Dan Roger Pedersen-Hemma er i dag prosjektleder ved UDK03 Drammen og har arbeidet det meste av sin karriere i NCC i ulike produksjonsledende roller.

Etter seks år som divisjonssjef går Per Jonsson videre til en stilling som senior advisor der han skal støtte de store prosjektene i Norge og Sverige.

–  Jeg vil takke Per Jonsson for en svært god innsats i perioden som divisjonssjef for Civil Norway. Under Per Jonssons ledelse har divisjonen utviklet seg på en svært positiv måte. 

 

– Gjennom Per Jonssons engasjerte lederstil og prosjekt- og virksomhetskunnskap, har lønnsomheten økt markant i løpet av hans tid som leder av enheten, sier Kenneth Nilsson.