Storkontrakt til NCC-selskap i Østfold

NCC-selskapet Engebretsen Betong & Mur AS har inngått kontrakt på 25 millioner kroner for betongarbeider og levering av 7500 kubikkmeter med betong til et 17000 kvadratmeter stort lagerbygg for Metacon AS på Øra i Østfold.

Arbeidet innebærer blant annet en stor produksjon av banketter, forskaling, armering og støping av cirka 100 løpemeter bankett per dag. Så skal gulvet på 17.000 kvadratmeter støpes med innstøping av skinner for lagerreoler.

– Mellom 15 og 20 medarbeidere på byggeplassen skal sørge for at alt dette står ferdig innen en produksjonstid på 5 måneder, sier Rune Gundersen, daglig leder i Engebretsen Betong & Mur.

Kontrakten tilsvarer over 1000 lastebiler med betong og er et av flere betongprosjekter i distriktet. Hele 90 prosent av bedriftens prosjektoppdrag i området dreier seg om betongleveranser – et resultat av at bedriften nylig gjennomførte en konseptendring fra mur til betong.

– Når vi kommer i mål med dette prosjektet så kan vi trygt si at ingen jobb er for stor for oss, sier en jublende Gundersen.