Sterkt bransjelag rekrutterer til byggenæringen

NCC og norsk entreprenørbransje sammen med EBA og Oslo kommune starter i vår praktisk-teoretiske kurs som skal stimulere til økt interesse for bygg og anlegg i ungdomskolen.

Etter en vellykket prøveperiode får nå elever på niende trinn i Oslo tilbud om to dagers kurs, der de får erfaring med oppgaver som er en del av byggenæringens hverdag. Dette for å fremme økt bransjekjennskap og flere søkere til yrkesfagopplæringene.  

– Vi trenger dyktige fagarbeidere, og selv om bransjen preges av konjunkturer er vi i NCC avhengige av å løpende rekruttere dyktige og motiverte lærlinger til våre aktiviteter, sier nestleder Marianne Brudevold Eek i NCC Infrastructure avd Civil Engineering.

Omfattende samarbeid
NCC er blant 15 bedrifter som sammen med Oslo-skolen og Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg (EBA) står bak det omfattende samarbeidet som går under navnet småhusprosjektet.

Prosjektet går i praksis ut på at niendeklassinger benytter to hele skoledager på å sette seg inn i hvordan det er å bygge et hus. Dette skjer gjennom et småskala byggesett, der det blir en kombinasjon av teori- og praksisundervisning.

I Oslo er det Byggopp og entreprenørbedrifter som NCC som stiller med instruktører til vårens kurs på ungdomskolene. Onsdag var det kick off for instruktørene, som også ble ønsket lykke til både av entreprenørene - og av Oslos byrådsleder Raymond Johansen.

– Oslo vokser – og vi trenger fagarbeidere. Ja, vi er faktisk helt avhengig av at flere velger yrkesfag for å bygge byen videre. Dette er et viktig prosjekt der næringen går foran og der kommunen tilrettelegger. Yrkesfag er både gøy og en fantastisk karrierevei, og det må fortelles ut til de unge, sa byrådslederen.

Gode resultater
Kurset er med gode resultater gjennomført ved fire ungdomskoler i Oslo våren 2017.

– Det er viktig å ha slike prosjekter på ungdomskoler. Kurset ga meg innsikt i hva byggfag faktisk er, og gjorde at jeg fikk lyst til å vurdere å gå videre innen bygg og anlegg, fortalte Amina Butt og Quasim Sheikh fra Haugenstua skole (foto nedenfor).

I løpet av våren skal instruktører (en fagarbeider og en lærling) fra NCC og øvrige bedrifter gjennomføre kurs for 800 elever ved 49 Oslo-skoler.