Stor satsning på asfaltmarkedet i Oslo-regionen

NCC Industry vil i begynnelsen av august starte opp asfaltproduksjon fra den nye asfaltfabrikken på Steinskogen i Bærum. Fabrikken blir det største asfaltfabrikken NCC har i Norge og den første fabrikken som tar i bruk trepellets som fyringskilde.

Forrige uke fikk konsernsjef Tomas Carlsson en gjennomgang av fabrikken og alt skal nå være klart til prøveproduksjon. I midten av august starter ordinær produksjon opp.

Konsernsjef Tomas Carlsson fikk forsøke seg som operatør av den nye asfaltfabrikken NCC har satt opp på Steinsskogen i Bærum.

Det var en topp moderne asfaltfabrikk konsernsjefen fikk se under sitt besøk. Sentralt plassert i Franzefoss- pukkverket på Steinskogen, skal effektiv produksjon bidra til god konkurransekraft i Oslo-markedet. Carlsson fikk æren av å være første NCC-ansatt som fikk starte fabrikken, men ingen asfalt ble produsert. Prøveproduksjon vil pågå de kommende ukene.

- Fabrikken her på Steinskogen blir sammen med fabrikken på Bondkall i Oslo svært viktige for oss for å betjene markedet i Osloregionen. Vi ser frem til at fabrikken kommer i ordinær produksjon, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

Trepellets
Den nye fabrikken vil produsere asfalten med trepellets som viktigste fyringskilde. Fabrikken kan også bruke gass og diesel, men pellets er hovedfyringskilde. Pellets klassifiseres som Co2-nøytral fyringsmedium og bidrar til reduserte Co2-utslipp fra asfaltproduksjonen.


Fyrer med trepellets. Den nye asfaltfabrikken på Steinskogen i Bærum fyres med pellets.

I Sverige benytter alle NCC-fabrikkene pellets som fyringskilde. I Norge er Steinskogen altså først ute. Fabrikken i Bergen og i Trondheim er klargjort for pelletsfyring og vil kunne tas i bruk etter erfaringene som nå skal høstes fra Steinskogen.

- Vi har store forventninger til denne fabrikken og erfaringene vi nå får vil være viktige når vi etter hvert går over til pellets på andre asfaltfabrikker, sier Per Holm, områdesjef asfaltproduksjon i NCC Industry.

På transportbånd rett fra pukkverket
Ved å etablere asfaltfabrikk i pukkverket oppnår man kort avstand for steinen. På Steinskogen blir steinen fraktet på transportbånd direkte fra Franzefoss sine siloer og inn i fabrikken. Det betyr effektiv håndtering og tørre steinmaterialer i produksjonen. I tillegg til stein direkte fra pukkverket er det etablert et anlegg med 6 lommer for leveranser av eventuelle steinkvaliteter som ikke kan leveres fra pukkverket på Steinskogen.

NCC Green Asphalt
Fabrikken er selvfølgelig tilrettelagt for produksjon av NCC Green Asphalt. Fabrikken får 11 siloer for ferdigvare og dette bidrar til solid kapasitet.

Ett NCC
Det har vært en god del betongarbeider som er utført i forbindelse med oppsettingen av fabrikken. Det er et solid fundament og anlegget for mottak av ekstern stein. Dette betongarbeidet er utført av NCC Civil Engineering. Et godt eksempel på godt samarbeid og utnyttelse av kompetanse på tvers av virksomhetsområdene.

I tillegg til fabrikken på Steinskogen har NCC en asfaltfabrikk på Bondkall i Groruddalen i Oslo. Med disse to fabrikkene er NCC Industry godt rustet for å bli en sentral aktør i asfaltmarkedet i Oslo-regionen.

Den nye asfaltfabrikken på Steinskogen i Bærum erstatter asfaltfabrikken som står i Sandvika. I Sandvika skal Franzefoss utvikle hele området til boliger. Pukkverket og asfaltfabrikken legges dermed ned.