Sparte to uker med døgnkontinuerlig asfaltering på E6

Med døgnkontinuerlig drift gjennomførte NCC asfalteringen av E6 Langsetkrysset i Eidsvoll til Kolostuen i Stange på to uker. Høyre felt på 28 kilometer i hver kjøreretning ble asfaltert i rekordfart.

-Det var to hektiske uker hvor til sammen 24 000 tonn asfalt ble produsert og lagt ut. Vi hadde noen stans, men det meste gikk på skinner, sier prosjektleder i NCC Industry, Klavs Bebriss.

Det er ikke ofte det gjennomføres døgnkontinuerlig asfaltering, men NCC viste med dette oppdraget at med solid planlegging, et godt driftsopplegg og ikke minst et solid team i hele kjeden, kan asfaltoppdrag gjennomføres svært effektivt.

Det var under samhandlingsfasen at NCC og Statens vegvesen besluttet å gå for døgnkontinuerlig legging på den trafikkerte vegstrekningen.

Sammen med Statens vegvesen ble vi enige om at denne løsningen ville være til minst mulig hinder for trafikkavviklingen og arbeidet kunne gjennomføres så effektivt som mulig, fortsetter Bebriss.

Han roser alle involverte i prosjektet. Uten solid innsats i alt fra steinproduksjon, asfaltproduksjon, transport, fresing asfaltlegging og trafikkdirigering ville det ikke vært mulig å gjennomføre oppdraget.

-Vi har i dette prosjektet satt sammen et team som virkelig har gjennomført optimalt.

Totalt var 92 personer vært involvert i arbeidet fordelt på to skift. Klavs Bebriss understreker viktigheten av at alle ledd i teamet har måttet levere på et svært høyt nivå. Hvis samhandlingen ikke hadde fungert, ville prosjektet fått problemer.

-Men det er jo nettopp denne typen krevende og komplekse prosjekter vi ønsker å være gode på. Det handler om kompetanse i alle ledd, solid planlegging og disiplinert gjennomføring av logistikken og produksjonen, sier Bebriss fornøyd.

-Nå er det tid for evaluering og læring. Hva kan vi gjøre enda bedre? Vi kan alltid lære av det vi har gjort og forbedre oss, avslutter prosjektleder Klavs Bebriss i NCC Industry.

  • NCC asfalterer døgnkontinuerlig på E6 Eidsvoll - Stange. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

  • NCC asfalterer døgnkontinuerlig på E6 Eidsvoll - Stange. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

  • NCC asfalterer døgnkontinuerlig på E6 Eidsvoll - Stange. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

  • NCC asfalterer døgnkontinuerlig på E6 Eidsvoll - Stange. FOTO: NCC/Tor Heimdahl

  • NCC asfalterer døgnkontinuerlig på E6 Eidsvoll - Stange. FOTO: NCC/Tor Heimdahl