Sjøentreprenøren forbedrer fergeanlegg i Skjervøy

Sjøentreprenøren har igangsatt arbeider med mudring og utdyping ved Storstein fergekai i øykommunen Skjervøy, på oppdrag Troms og Finnmark fylkeskommune.

Jobben som startet opp siste halvdel av april, går ut på å mudre i havnebassenget ved Storstein fergeleie. Det skal mudres hard morene og rester av gammel molo, til sammen cirka 6500 kubikkmeter masse over et rundt 2200 kvadratmeter stort område.

- Jobben på Storstein passer svært godt inn i vår seilingsplan, nå går vi rett fra jobben for Harstad Havn til jobben på Storstein, sier daglig leder Terje Pettersen i Sjøentreprenøren.

Det skal også sprenges cirka 150 kubikkmeter fjell og rives en sekundærkai ved Storstein fergeleie, som er en del av fylkesvei 8690. Jobben er første entreprise av to for å få en større og bedre fergekai på Storstein, og entreprisen har en verdi på rundt 8,3 millioner kroner.

- Sjøentreprenøren har ikke på flere år hatt arbeider nord for polarsirkelen. Nå er det godt å være tilbake, og så gleder vi gleder oss til midnattsol, sier Pettersen.

Mudringsfartøyet Caesar benyttes til mudringsarbeidene. Arbeidene skal etter planen pågå fram til primo juni 2021.

 

Mer om Sjøentreprenøren

Terje Pettersen

Daglig leder Sjøentreprenøren, NCC Infrastructure

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group