Ny leder for miljø og bærekraft NCC Infrastructure

Kayleigh Smith er ny leder for miljø og bærekraft i NCC Infrastructure.

– Jeg gleder meg virkelig til å ta fatt på rollen som leder for miljø og bærekraft i NCC Infrastructure Norge. Det er så mange dyktige folk her og så mye bra som gjøres, og jeg vil være med å sikre at fokuset på miljø og bærekraft er innlemmet i alle våre prosjekter, sier Smith.

Kayleigh Smith har erfaring fra blant annet AF Gruppen Bygg Oslo, og har de siste ti årene jobbet som miljørådgiver hos Sweco og Multiconsult, samtidig som hun ledet grupper av miljø- og energirådgivere. Som bærekraftsleder brenner hun for å få mål og handlingsplaner på plass slik at prosjektene har gode og enkle rammeverk å jobbe ut fra.

Hun har også jobbet med bærekraftig utvikling og prosessledelse i byggeprosjekter gjennom blant annet sertifiseringssystemet BREEAM, og har gode erfaringer med tverrfaglig arbeid.

­­– Det er viktig å få med alle prosjektdeltakere fra tidligfase. For alle må bidra, og det krever at alle ser sine bidrag som en del av noe større, understreker hun.

Kayleigh Smith er masterutdannet innen prosjektledelse i byggeprosjekter ved Griffith University, Australia.