Hjelp til selvhjelp

NCC har i år valgt ut tre organisasjoner som jobber for at noen av jordens aller fattigste mennesker skal kunne skape seg en bedre fremtid. Organisasjonene har forskjellige innfallsvinkler, men felles for dem alle er at de bidrar med kunnskap og aktiviteter som gir hjelp til selvhjelp.

A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya. Photo: Sten Kvarfordh   Photo/illustration: A teacher is educating the children in Mutomo, a dry district in eastern Kenya. Photo: Sten Kvarfordh
A simple concrete foundation is built for the biogas plant in the background.  Photo: Engineers without boarders  Photo/illustration: A simple concrete foundation is built for the biogas plant in the background.  Photo: Engineers without boarders
A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease. Photo: Hand in Hand  Photo/illustration: A self-help group trained in food hygiene to improve health and prevent disease. Photo: Hand in Hand