Ill: Common Ground AS

NCC tildelt kontrakt på Halden Helsehus

NCC og Halden kommune signerte før jul kontrakt om samspillsentreprise på utvikling og rehabilitering av Halden Helsehus. Gjennom samspillsfasen vil partene utvikle en målpris for prosjektet. Planlagt byggestart er andre kvartal i år.

- Dette er en spennende og viktig kontrakt for NCC. Vi skal være en samspillsentreprenør der vi i fellesskap med byggherren kan utvikle de mest optimale og bærekraftige løsningene, forteller Jørund Thue.

Jørund Thue er nyansatt leder for NCCs byggvirksomhet i Viken Øst, tidligere Østfold og Follo regionen, med ansvar for å videreutvikle NCCs tilstedeværelse i regionen.

-Viken Øst er et satsingsområde for NCC og helse- og omsorgsbygg er sammen med undervisningsbygg, kontor og badeanlegg ett av våre primære satsingsområder. Dette er et oppdrag som passer vår organisasjon svært godt, sier Roger Nygård, leder for NCCs byggvirksomhet i Norge.

Som valgt samspillsentreprenør vil NCC ha ansvar for utviklingsfasen, detaljprosjektering og utførelse av komplette arbeider. Entreprisen vil bestå av innvendig og utvendig rehabilitering og sluttproduktet skal fremstå slik at kommunens helseressurser kan utnyttes på best mulig måte. Videre planlegges det å etablere en brønnpark for energi til oppvarming. Bygget som skal rehabiliteres er på totalt seks etasjer og totalt areal (BTA) er 6.000 kvadratmeter.

I utviklings- og byggefasen vil NCC benytte teknologiske løsninger/BIM, som skaper økt felles forståelse for valgte løsninger og gir god dokumentasjon av sluttproduktet. God dokumentasjon og brukerveiledning vil gi reduserte kostnader i byggets driftsfase.

Før igangsettelse av fase 2 skal målpris godkjenne av Halden kommune. Kontrakten vil bli ordreregistrert i forretningsområdet NCC Building Nordics når målpris er godkjent.

Illustrasjon Halden Helsehus: Common Ground AS

Kontakt:
Jørund Thue, distriktsleder Viken Øst, NCC Building. Tlf. 977 07 593.