NCC styrker og dokumenterer VDC-kompetanse

Det siste året har ytterligere fem medarbeidere fra NCC Norge gjennomført VDC sertifiseringskurs i regi av Stanford University og NTNU. -Gjennom VDC utvikler vi vår felles kompetanse innen samspill og digitalisering. Derfor er dette viktig kompetanse for å støtte vår strategi som en samspillsentreprenør, sier Ingvil Arntzen, Head of Digitalization and Engineering i NCC Building.

-VDC handler om hvordan vi arbeider sammen, hvordan vi kommuniserer, planlegger og tar beslutninger. Visuelle modeller muliggjør åpen kommunikasjon og felles forståelse mellom ulike faggrupper som bidrar i et prosjekt. En felles tilnærming og plattform for VDC i NCC og bransjen for øvrig er viktig for implementeringen i næringen.

Det forteller Thomas Iversen, ansvarlig for VDC i NCC Building Norge og en av mentorene i kurset.

Blant viktige verktøy og metoder som inngår i VDC er samtidig prosjektering (ICE), bruk av bakoverplanlegging (pull-planning) for høy involvering og løpende måling. NCC har opparbeidet seg solid kompetanse innen disse områdene, men det er stadig et behov for å utvikle oss videre. 

Forut for kurset de fem NCC-ansatte gjennomførte, deltok Thomas i et innledende arbeid på Stanford, der oppgaven var å gjøre Stanfords VDC-sertifiseringsmodul gjennomførbar på lokalt språk. I tillegg til norske representanter fra det globale VDC-ekspert nettverket deltok også personer fra USA, Hongkong, Singapore og Peru.

Resultatet var Stanfords første VDC-sertifisering på norsk, i samarbeid med NTNU.

På grunn av utbruddet av koronaepidemien ble siste del av årets kurs gjennomføres digitalt. På den siste seminarmodulen deltok i tillegg til de 200 deltakerne fra hele byggebransjen også 300 gjester, deriblant kursets mentorer.