NCC Steinmaterialer Norge er ISO-sertifisert

Kundefokus, ledelse og gode interne prosesser ble avgjørende da NCC Steinmaterialer mottok sitt sertifikat for kvalitetsledelse, ISO 9001-2015, nå i juni.

NCC Steinmaterialer er nå ISO 9001-2015-sertifisert, en anerkjent standard for kvalitetsledelse. Sertifikatet dekker drift av pukkverk og sandtak, produksjon av steinmaterialer inkludert Boring og sprengning, samt havneledelse av lossing av store kvanta.

- Dette er et tydelig bevis på den grundige jobben som blir gjort rundt kvalitetssikring internt. Alle våre avdelingssjefer har jobbet systematisk for å hele tiden forbedret prosesser og interne rutiner i Steinmaterialer Norge. Jeg er veldig stolt over å ha fått dette sertifikatet, sier direktør i Steinmaterialer Norge, Frode Jørgensen.

Det var allerede to NCC-havner som var ISO-sertifisert, henholdsvis Valberg og på Helle, så systemene lå til rette for at hele Steinmaterialer kunne få sertifikatet. Det er revisjonsfirmaet Kiwa som har stått for den eksterne revisjonen som ble gjort i oktober i 2020.

- Etter første revisjonsrunde fikk vi et par enkle avvik som vi enkelt kunne lukke. Vi har et godt samarbeid med Kiwa, og vi har fått gode tilbakemeldinger på hva vi kan fortsette å utbedre, slik at vi på sikt blant annet kan redusere dokumentasjonsmengden. Det handler om å lære å jobbe smartere, noe vi alltid ønsker, sier KS-leder i Steinmaterialer, Morten Solli.

Virksomhetsrapport for hyppigere oppfølging

Et av tiltakene som har blitt satt er en halvårig oppdatering fra virksomheten. Dette er et statusmøte der mål blir fulgt opp, og eventuelt nye blir satt. – Det handler om å planlegge, gjennomføre og å følge opp, sier Solli.

- Vi jobber hver dag for å være en seriøs aktør som tar våre kunder på alvor, samt samfunnet rundt oss. Dette sertifikatet er på ingen måte en hvilepute, men et verktøy for å drive med systematisk forbedringsarbeid og en påminnelse om at jobben vi gjør er riktig og viktig, avslutter Jørgensen.

Frode Jørgensen, Direktør Steinmaterialer, NCC Industry
Frode Jørgensen

, NCC Industry

Morten Solli

KS-leder, Steinmaterialer, NCC Industry