NCC skal gjøre asfaltvedlikehold i Troms og Finnmark

NCC skal på oppdrag for Statens vegvesen asfaltlappe og overflatebehandle riks- og fylkesveier i Troms og Finnmark

En fireårig kontrakt med Statens vegvesen er nylig signert og arbeidet startet i år opp i midten av juni og vil pågå frem til 20. august. Kontrakten har en samlet verdi på nærmere 30 millioner kroner.

Arbeidet skal gjennomføres med lappekanon og overfaltebehandling med kombispreder. Seks NCC-ansatte vil være involvert i arbeidet. I tillegg vil en underentreprenør benyttes til enkelte oppgaver.

- Vi er meget godt fornøyd med å vinne kontrakten og takker Statens Vegvesen for tillitten de har vist oss, sier Frank Mathillas, direktør for Infra Services i NCC Norge AS.