NCC signerte sin største driftskontrakt noensinne

NCC Infra Services Norge signerte tirsdag 13. mars sin største driftskontrakt noensinne, da Numedal-kontrakten i Buskerud ble undertegnet for de neste åtte årene.

Kontrakten gjelder drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i sju av 21 Buskerud-kommuner. Kontrakten er nå utvidet fra fem til åtte år. Kontrakten NCC signerte på Lampeland tirsdag med virkning fra 1. september 2018 til 2026, er på nærmere en halv milliarder kroner.

– Dette er den største kontrakten vi noen gang har vunnet, og det gir oss åtte års forutsigbarhet, blant annet i forhold til arbeidsplasser. Dette vil selvfølgelig også bety mye for våre lokale underleverandører i Numedal, sier direktør Anders Høvik i NCC Roadservices.

Åtte kommuner - åtte år
Numedal-kontrakten gjelder for fylkesvegnettet og fylkes gang/sykkelveger i Numedalskommunene Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal, Hol kommune øverst i Hallingdal og de tre kommunene i midtfylket, Øvre Eiker, Modum og Sigdal.

NCC har i tillegg opsjon på ett års forlengelse av kontrakten fra høsten 2026 til høsten 2027. NCC var en av seks entreprenører som leverte inn bud på den attraktive driftskontrakten ved fristens utløp i januar i år.

Anbudet er på 349,5 millioner kroner ekskl moms, og det er 15 millioner kroner lavere enn nummer to.som var Mesta.

– Svært fornøyd
– Vi er veldig fornøyde med at dette er i havn, og dette er en spennende dag. Fv. 40 er en veldig viktig åre som binder sammen E134 og rv. 7, samtidig som det er mye hytteaktivitet. Så nå vil jeg se NCC på veien, smilte regionveisjef Kjell Inge Davik i Statens vegvesen ved kontraktsigneringen.

NCC har også eksisterende kontrakt i området med en varighet på fem år. Foruten drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i de åtte Buskerud-kommunen, har NCC også ansvar for alle fylkes gang/sykkelveger, sideområder, utstyr og installasjoner.