NCC-prosjekt er nominert til Statens byggeskikkspris

Ulsmåg skole i Bergen er ett av syv bygg som er nominert til Statens byggeskikkpris for 2016.

Ulsmåg skole var blant de 96 byggene som ble foreslått til prisen. Nå er NCC prosjektet kommet blant de syv som til slutt kan ende opp med å vinne prisen, skriver Bergen Kommune på sine nettsider.

I løpet av april skal juryen reise rundt for å se nærmere på de nominerte byggene. Vinneren vil motta Statens byggeskikkpris under en utdeling som skal finne sted på Litteraturhuset i Oslo 14. juni.

Skolen er et lavenergibygg med gress på store deler av takflaten. Skolen er bygget i massivtre og solceller gir skolen ekstra tilførsel av strøm. Arkitekt er Ola Roald og Norconsult har vært landskapsarkitekt. Skolen stod ferdig til skolestart 2015.

Om Statens byggeskikkpris

Statens byggeskikkpris er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Husbanken er sekretariat for juryen.