NCC leverte 11 000 tonn med steinblokker til bygging av to steinrev i Danmark

NCC Industry leverte i januar tre båtlaster med steinblokker fra Valberg pukkverk i Kragerø til Naturpark Lillebælt i Danmark. Steinblokkene ble benyttet til å bygge to steinrev for å øke fiske- og plantelivet langs kysten i Lillebælt

Byggingen av de to steinrevene er en del av Naturpark Lillebælt sitt prosjekt «Bælt i Balance» som har som mål å formidle, forske på og forbedre det marine og kystnære miljøet i Lillebælt. 
 
De to steinrevene er bygget med steinblokker på mellom 300 – 1000 kilo og er et forsøk på å øke fiske- og plantelivet langs kysten i Lillebælt. Det ene revet er bygget i Tybrind Vig ved Husby Strand og det andre like utenfor Varbjerg Strand.

-Leveransen fra NCC Valberg Pukkverk og byggingen av de to revene gikk som planlagt. Det er veldig godt å se at vår stein er en slik viktig del i et godt miljøprosjekt. Vi er nå spente på å se resultatet og om revene vil bidra til økt fiske- og planteliv langs kysten, noe som var tilfellet med leveransen vi hadde til Blue Reef i Danmark for en del år siden, sier Frode Jørgensen, leder for NCC steinmaterialer i Norge.

De tre båtlastene brukte rundt 17 timer fra NCC Valberg pukkverk ved Kragerø. Å laste opp en båt med denne steinstørrelsen tar opp mot 14-15 timer. 
 
-Store steinblokker må håndteres med omtanke og plasseres trygt i båten. En tidkrevende prosess som skal sikre en trygg transport, sier salgssjef Øystein Nordtorp i NCC Industry, Steinmaterialer.

Tidligere har det vært en lang rekke naturlig steinrev i Lillebælt, som fungerte som en del av kystens økosystem. Mange av dem har forsvunnet de siste 100 årene, da steinene har blitt tatt opp for å bruke dem til bygging av blant annet moloer. Dette har vært med på å bidra til mindre fisk i Lillebælt. Med nye steinrev på plass er det håp om å øke det biologiske mangfoldet.

Det fremtidige skjæret ved Varbjerg Strand vil bidra til forbedrede forhold for sjøørreten. Det blir et såkalt smoltrev, som faktisk blir det første i sitt slag i verden.  

Steinrevet i Tybrind Vig vil spesielt komme torsk og niser til gode og vil være et såkalt huledannende steinrev. 

Det er entreprenørselskapet Høj Nordic Marine Contractor som står for arbeidet med å bygge skjærene og transportere steinene, som kommer fra NCC Valberg pukkverk i Kragerø. 

Takk til Naturpark Lillebælt  for lån av bilder.