NCC Industry blir medlem i Trafikksikkerhetsforeningen

NCC Industry blir medlem i Trafikksikkerhetsforeningen og skal bidra i organisasjonens arbeid med å styrke sikkerheten i forbindelse med veiarbeid.

– Våre medlemmer som jobber i bransjen er opptatt av sikkerheten til de som har sitt arbeid ute i veitrafikken. Vi er derfor glade for at NCC ønsker å være med å styrke dette arbeidet, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

– NCC Industry har med sin asfaltvirksomhet over 400 ansatte med arbeidsplassen ute på veien. Sikkerheten til våre ansatte og samarbeidspartnere er selvfølgelig svært viktig. Vi ønsker derfor å være med på å løfte ambisjonsnivået på sikkert i forbindelse med veiarbeid og ser det som naturlig at vi blir med i det arbeidet TSF gjør, sier André Waage, Head of department Asfalt i NCC Industry.

NCC har allerede i dag et høyt fokus på sikkerhet i arbeidet og vil med medlemskapet i TSF bidra med å dele erfaringer og lære av andre i bransjen. Waage ser frem til å dele idéer med medlemmene og være en aktiv deltaker i debatten rundt trafikksikkerhet.