Drifter og pleier over fem millioner kvadratmeter Osloparker

Med våren strømmer publikum til byens mange grønne sletter, noe som betyr hektiske dager for operatør Trond Svarthol i NCCs driftspatruljer som drifter og skjøtter parkområder i Oslo.

Mens folk nyter vårsol og varme i byens grønne områder, er NCCs «utendørs vaktmester» og hans kolleger i NCCs avdeling Område Oslo som oftest rett i nærheten - i full sving med både vårrengjøring, drift og pleie av uteområder.

­– Driftspatruljen kjører rundt i byen og passer på, holder oppsyn med og utfører løpende vedlikehold av parker. Rett og slett sørger for at byens grønne uteområder er i orden, forteller Trond Svarthol i NCC.  

På denne årstiden er det gjerne opprydding etter publikum, avfallskasser som tømmes eller repareres, parkbenker som skal oppgraderes, beskjæring av trær, planting og vedlikehold av blomster, klargjøring og igangsetting av vannspeil og plaskedammer – og mye annet.

Fra i år har NCC overtatt drift og skjøtsel av Oslos parker i indre by på oppdrag for Bymiljøetaten, og utfører fortsatt også parkdriften sør i Oslo. Det vil si parker innenfor Ring 3 i byen samt parker i de sørlige bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og strender i Nordre Follo.  

Sommer- og vintervedlikehold

Kontraktene med Oslo kommune omfatter både sommer- og vintervedlikehold. På høsten er det kvisting og rydding slik at veier, fortau og parker er fremkommelige for publikum. På vinterstid er det brøyting og strøing – som til tider utføres både dag og natt når værforholdene krever dette.

– I tillegg til våre driftspatruljer har NCC også et erfarent team med blant annet gartnere, anleggsgartnere, arborister, tømrere, brøytemannskap og andre fagpersonell som gjennom året sørger for optimal drift og vedlikehold av uteområder i Oslo og omegn. Vi er stolte over å kunne bidra til å holde byens fellesområder i orden for publikum, sier prosjektleder Kjetil Wang i Område Oslo.  

Får løpende oversikt over park-oppdragene

En app-løsning gir Svarthol og hans kolleger i Oslo-området løpende og oppdatert oversikt over oppdragene som kommer inn fra publikum og kommunen, og der de kan «kvittere ut» når forholdene er utbedret.

Svarthol og hans NCC-kolleger er godt synlige i bybildet, og responsen fra publikum uteblir ikke.

– Det er i stor grad hyggelige tilbakemeldinger. Noen kan reagere på at vi kommer kjørende med driftsbilen vår på stier i parken, men de fleste forstår nødvendigheten av dette og sier at vi gjør en veldig bra jobb for å holde byens parker i orden, avslutter Svarthol.

Les mer om NCCs tjenester innen drift og vedlikehold av uteområder i Stor-Oslo

Fakta 

Parker Oslo indre by  

 • Parkareal 1 178 416 m2
 • 297 avfallsbeholdere, inkludert grillavfallsbeholdere og dypavfallsbeholdere
 • 15 000 sommerblomster som plantes
 • 615 000 m2 med gress som vedlikeholdes og klippes
 • 61 000 m2 gangvei som brøytes, strøs og feies
 • 4200 trær som vedlikeholdes og beskjæres, fordelt på 600 trær i året

 

Parker Oslo Sør

 • Park og friområder: 3 883 026 m2
 • Totalt areal i kontrakt park sør: 5 172 814 m2
 • Lengste allé: Hvervenbukta – med bl a over 100 knutekollede lindetrær som sjekkes årlig
 • Over 60 unike anlegg i drift
 • 20 badeplasser
 • 10 + naturvernsområder med egne bestemmelser for drift og skjøtsel
 • 215 avfallsbeholdere
 • 800 000 m2 gress som vedlikeholdes og klippes
 • 70.000m2 veier som vedlikeholdes om vinteren
 • 200 trær som beskjæres i året