(T.v.) Prosjektleder Øystein Mehl Eide i NCC og Prosjektleder Oddvin Hov i Statens vegvesen under kontraksigneringen tirsdag i Sogndal tirsdag.

NCC bygger om fergekaier for el-drift

NCC har skrevet kontrakt med Statens vegvesen på ombygging av begge fergekaier på fergesambandet Mannheller-Fodnes på riksveg 5 i Sogn og Fjordane.

Hensikten med ombyggingen er å legge kaiforholdene til rette for elektrisk drevne ferger på fergesambandet som er et av de største i fylket. Kontraktsummen er på i underkant av 30 millioner NOK.

– Vi er svært glade for at vi med denne jobben kan bidra med å klargjøre for miljøvennlig eldrift på fergesambandet, og ser fram til å gå i gang med arbeidene, sier prosjektleder Øystein Mehl Eide i NCC Infrastructure Vest.

Mandag ble kontrakten signert i Sogndal av NCCs prosjektleder Øystein Mehl Eide og prosjektleder Oddvin Hov fra Statens vegvesen.

NCC skal blant annet utvide tilleggskaiene slik at det blir plass til ladetårn som skal brukes til å lade batteriene på fergene. På Mannheller skal det også bygges en 90 meter lang liggekai samt gjøres utvidelser for bedre vannforsyning. Det skal dessuten tilrettelegges for strøm på begge fergekaiene, og en del mindre tilpasninger ved oppstillingsplassene.

– Passer svært godt

– Denne jobben passer svært godt inn i våre ordrebøker. Vi har mange erfarne ansatte som liker kompliserte kaiarbeider svært godt.  Ved å mikse disse med yngre ansatte kan vi få frem en ny generasjon dyktige kaibyggere. Det er også kjekt å få enda en mulighet til å samarbeide med statens vegvesen sin engasjerte og dyktige avdeling i Sogn og Fjordane.

Det er ikke ventet at arbeidene vil redusere framkommeligheten i anleggsperioden, sier Eide.

– Vegvesenet har allerede gjort en god jobb med å utarbeide forslag til arbeidsvarslingsplaner. Det ser ut til at anleggsdrifta i svært liten grad vil påvirke framkommeligheten.

Mesta, Veidekke og Christie & Opsahl ga også inn anbud på arbeidene, som skal starte opp i april og pågå i ti måneder.

Mannheller fergekai på riksveg 5 i Sogn og Fjordane. Foto: Wikimedia.