Mobil asfaltfabrikk klar til Tvedestrand-Arendal

NCC Industry er klare med mobil asfaltfabrikk i linjen på prosjektet E18 Tvedestrand – Arendal. Fabrikken har kjørt en vellykket prøveproduksjon og startet ordinær produksjon tirsdag 21. november.

Totalt skal det legges om lag 300.000 tonn asfalt på den 23 kilometer lange veistreningen med ny E18 som AF Gruppen bygger for Nye Veier. Prosjektet omfatter i tillegg 14 km fylkesvei.

NCC la allerede i juni den første asfalten på dette gigantprosjektet. Denne asfalten kom da fra NCC sin asfaltfabrikk på Klodeborg i Arendal. Med den mobile asfaltfabrikken på plass, strategisk plassert i Heftingsdalen, vil NCC Industry få en effektiv produksjon til prosjektet.

Veien åpner i 2019

- Vi regner med at vi i 2018 vil legge om lag 140.000 tonn av de totalt 300.000 tonnene som skal produseres og legges før veien åpner i 2019, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

Det har vært hektisk aktivitet den siste tiden og Caspersen er godt fornøyd med at ordinær produksjon ved den mobile asfaltfabrikken har startet.

- Det er jobbet meget godt og vi står nå ved en viktig milepæl i prosjektet. Vi viser her en enorm vilje til å lykkes. Jeg tar av meg hatten for den innsatsen som er lagt ned i prosjektet så langt, sier han.

25 personer i arbeid

NCC Industry har 25 personer i arbeid på prosjektet, som er det største asfaltprosjektet som er gjennomført i Norden.

- Vi har i prosjektet hatt et svært godt samarbeid med vår kunde og for å klare å holde den planlagte fremdriften er vi avhengige av at kunden legger til rette for fortløpende asfaltering ut over i anleggsperioden. Vi har en felles plan og jeg er overbevist om at vi skal kunne følge denne planen og i 2019 kunne være en stolt bidragsyter til E18-prosjektet Tvedestrand-Arendal, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.