Leverer kystsikringsstein til Kystdirektoratet i Danmark

NCC Steinmaterialer har inngått avtale med det danske Kystdirektoratet om leveranse av vannbyggingsstein som skal benyttes til kystsikring av Nordsjø- og Skagerakkysten på Jylland.

Den fireårige avtalen innebærer leveranser av årlig anslagsvis 30 000 tonn kystsikringsstein. Leveransene vil hovedsakelig pågå i sommerhalvåret og produksjonen starter umiddelbart i Valberg pukkverk i Kragerø. Første båt går i løpet av sommeren.

- Vi er svært godt fornøyd med å få på plass denne avtalen og det er svært hyggelig igjen å kunne levere denne typen leveranser til det danske Kystdirektoratet, sier Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i NCC Industry.

Produksjonen av vannbyggingsstein vil pågå parallelt med den vanlige produksjonen i Valberg pukkverk og vil bli fraktet med båt og med lektere over til Danmark. Steinen vil bli levert til tre av Kystdirektoratets lagringsområder ved kysten.

Første båt forventes å bli sendt til Danmark i utgangen av juni.

Dette er NCCs kystsikringsstein

I dag opplever vi oftere enn tidligere ekstremvær med kraftig regn og flom i elver og kanaler, og uvær langs kysten. Klimaendringene utgjør en trussel mot blant annet havneområder og kystområder generelt. NCC leverer kystsikringsstein – NCC Armour Stone - til en rekke land i Europa.

NCC Armour Stone, Hyperitt, har høy egenvekt og utvinnes i NCC Valberg pukkverk i Kragerø. Steinbruddet har egen havn der steinene enkelt kan lastes på skip og lektere. Den vulkanske bergarten er mange millioner år gammel og er blitt brukt i byggevirksomhet og til kystsikringsformål i lang tid. Fra Valberg pukkverk er det levert pukk siden 1913 og Armoure Stone siden 1987.

Øystein Nordtorp, Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry
Øystein Nordtorp

Salg- og markedssjef, Steinmaterialer, NCC Industry