Klimaendringer gir behov for beskyttelse av den europeiske kysten

Nylig fraktet NCC to skipslaster med totalt 17 000 tonn blokkstein i størrelser fra 60 til 300 kilo. Denne steinen, hentet fra Valberg pukkverk i Kragerø, brukes til å styrke eksisterende diker i Lauwersoog nær Groningen i Nederland.

-Det er et behov for forsterking av kystområder i både Nederland, Tyskland og Danmark. Klimaet blir tøffere, med mer vind og høyere vannstand. Det krever forsterkning av blant annet kystlinjer, kaier og moloer, sier eksportsjef Øystein Nordtorp i NCC Stone Materials Norway.

Han opplever økt interesse og oppmerksomhet knyttet til kystbeskyttelse fra disse landene. 


-Vi ser at også Østersjøen mot Danmark og Tyskland er utsatt med mer intenst uvær og dermed økt bølgehøyde. En rekke europeiske land forbereder seg på klimaendringene og kystsikring vil bli viktigere i årene som kommer, sier han. 

NCC leverer Hyperit stein til denne typen kystsikringsprosjekter fra Valberg pukkverk i Kragerø. Hyperit har høy densitet, så diker med sikret med Hyperit-steinen står seg bedre mot kraften fra bølger og strømmer.

Det er kort seilingsvei fra Valberg pukkverk i Kragerø til Europa og pukkverket har egen dypvannskai som kan ta imot relativt store skip for å frakte stein ut i Europa.

FOTO: BNR Bouwstoffen