NCC har fått gode erfaringer med ombruk av materialer fra ombruksprosjektet KA13

NCCs datterselskap Haandverkerne var hovedentreprenør på ombruksprosjektet Kristian Augusts gate 13, som 30. september ble tildelt Statens pris for byggkvalitet. Erfaringene fra prosjektet tar Haandverkerne og NCC med videre i andre prosjekter.

– Vi gratulerer Entra med prisen og er stolte av å ha vært med på dette spennende laget. Alle vi i NCC-familien er svært stolte av den kompetansen og engasjementet våre ansatte i Haandverkerne har vist. Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned i ombruksprosjektet og viser at det er mulig å gjennomføre, sier Roger Nygård, leder for NCC Building i Norge.

– Byggenæringen er en stor forbruker av materialer og står for en betydelig andel av utslippene og avfallet som genereres i Norge. Et bærekraftig samfunn forutsetter at alle deler av samfunnet bidrar. Jeg er glad for at denne prisen løfter frem et fremragende prosjekt som inspirerer og setter nye standarder, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) i forbindelse med prisutdelingen.

Vinnerprosjektet, Kristian Augusts gate 13, er et FutureBuilt-prosjekt med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp.

-Vi har sammen med Entra og alle andre involverte i prosjektet, jobbet godt sammen og gjennomført et prosjekt som har gitt oss gode erfaringer. Her har innovasjon og vilje til å finne nye løsninger stått sentralt. NCC og Haandverkerne tar med oss disse erfaringene inn i kommende prosjekter, sier Lyder Hole, leder for NCCs datterselskap Haandverkerne AS.

Kristian Augusts gate 13, er et FutureBuilt-prosjeket med høye mål for bærekraft, ombruk og reduksjon av klimagassutslipp. Juryen for prisen har latt seg begeistre:

– Prosjektet viser at vi kan redusere klimafotavtrykket betraktelig ved å la bygninger stå og ombruke byggevarer og interiør. Innovasjon og viljen til å gå nye veier har preget hele byggeprosessen. Resultatet er kreative løsninger, gode detaljer og en estetisk helhet, sier leder for juryen, Erling Lae.

FOTO: Kyrre Sundal

Roger Nygård

Head of Building Norway, NCC Building Norge, NCC Building Nordics

Tor Heimdahl

Manager, Media Relations Norway, NCC Group