Gjenoppbygger jernbanebru i Ringebu

Ekstremværet «Hans» ødela Randklev bru i Innlandet, men Sjøentreprenøren og NCC er siden i fjor høst blant de sentrale entreprenørene som er i full gang med bygging av nytt fundament for ny jernbanebru.

Jernbanebrua sør for Ringebu som sikrer togfrakt av passasjerer og gods på Dovrebanen, ga i august i fjor etter for de voldsomme ekstremværkreftene som rammet områder i Sør-Norge. Deler av brua veltet ut i Gudbrandsdalslågen, og behov for gjenoppbygging meldte seg umiddelbart.

På oppdrag fra Bane NOR og Øst-Riv satte undervannsekspertene i Sjøentreprenøren i november i gang arbeidene på stedet, i første omgang med å løfte opp og fjerne det skadde brufundamentet, i samarbeid med DW-Teknikk. Men utbedringsbehovene viste seg etter hvert mer omfattende.

– Kartleggingen viste blant annet behov for å bygge nytt brufundament i elva. Denne jobben er vi i full gang med, blant annet med produksjon av senkekasse for nytt fundament. I tillegg skal vi også erosjonssikre rundt eksisterende fundamenter i elva både på jernbane- og veibruen, forteller anleggsleder Malin Meinhold Moldeklev i Sjøentreprenøren.

Omfattende undervannsarbeider
I disse dager håndterer fem dykkere fra Sjøentreprenøren de etter hvert omfattende undervannsarbeidene i elva, mens NCCs betongfagarbeidere utfører armering og betongarbeider.  

– Anleggsarbeid i elv byr på andre utfordringer enn til sjøs, blant annet gjør den til dels sterke strømmen i Lågen at vi må knytte fast dykkerne mens de arbeider, sier anleggslederen. Lågen fryser også til i kulda som gjør at is må knuses og snø fjernes, dessuten anleggsmaskiner og teknisk utstyr som krever ekstra service slik at optimal framdrift sikres.

Spesialoppdrag med spesialutstyr
For at arbeidene skal bli raskest mulig ferdig og strekningen trafikksettes, er det fra nyttår døgndrift på anlegget. Og til et spesialoppdrag som dette kreves dertil egnet spesial-utstyr: En 1350 tonns megakran – en av verdens største beltegående kraner og med løftekapasitet på 1350 tonn - er hentet inn fra Danmark, og fra Nederland en portabel jackup-lekter for bruk i elv.

– På en spesialjobb som dette må mye av planleggingen og prosjekteringen gjøres løpende og underveis. Det gjør oppdraget ekstra spennende og interessant å være med på, og der vi sammen med byggherre i stor grad må «hive oss rundt» og løpende løse utfordringer som oppstår, forteller Sjøentreprenørens anleggsleder.

De to skadede bruelementene ble løftet på land av megakrana i månedsskiftet oktober – november. Inspeksjonen av dem viste at skadene på bruelementene var begrenset, og at brua kan gjenbrukes, forteller byggeleder Henrik Wedum i Bane NOR.

–  At vi kan gjenbruke bruelementene bidrar til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk igjen enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru. Vi er godt i rute til å kunne frakte passasjerer og gods klimavennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen før sommeren, sier byggeleder Henrik Wedum i Bane NOR.

Etter foreløpig plan skal Sjøentreprenøren og NCC kunne være ferdige med sine arbeider til våren, og trafikken over Randklev bruk skal ifølge Bane NORs prognoser kunne gjenåpnes til sommeren.