Første samling for ung@ncc

24 nyansatte i NCC har denne uken vært samlet på Fornebu for å bli bedre kjent. Ikke bare er de nyansatte, de er også nyutdannede og har sin første «voksen-jobb» i NCC.

Et nettverk for nyutdannede i ncc

Ung@ncc er et program for nyansatte nyutdannede funksjonærer i NCC. Her er målet at de nye medarbeiderne skal skape et nettverk på tvers av distrikter, prosjekter og utdanning. Over to dager skal de bli bedre kjent, dele erfaringer og ha det gøy. Dette er første samling av tre, og meningen er at grensene i NCC skal viskes ut, og man skal kjenne medarbeidere på tvers av avdelinger.

Den første dagen åpnet distriktssjef Marianne Brudevold Eek med å dele NCCs mål om å bli nr 1 i Norden. Forventningene er store, både fra de nyansatte og fra NCC. Det er ved hjelp av den nye generasjonen NCC skal nå målene i framtiden, og samtidig skal NCC svare til de nyansattes forventninger som arbeidsgiver. Videre brukte Jens Arne Svartedal metaforer og historier fra egen skikarriere for å motivere de unge lovende. Motivasjon og hardt arbeid har lenge vært oppskriften til suksess i idrettsverden, bygg- og anleggsbransjen er ingen unntak!

Erfaringsdeling, teambuilding og diskusjoner

Mye av tiden gikk til å være sosiale og bli kjent. Ung@ncc skal være et nettverk for nyutdannede funksjonærer, og nettopp derfor er det viktig å bygge en sterk relasjon til hverandre. Vi jobber i en bransje der man har mulighet til å bevege på seg, og dette nettverket skal være et hjelpemiddel i at man kjenner noen flere på andre prosjekter i NCC rundt omkring i landet.

På dag 2 fikk Bao Duy Huynh, Emilie Anderssen og Ida Hjelmeland presentere sin arbeidshverdag og hvordan deres utdanningsløp har ledet til den jobben de har i dag. Å dele erfaringer, utfordringer og suksesshistorier er en viktig del av denne samlingen, og målet for de to neste samlingene er å høre flere slike historier. På slutten av dag 2 deltok alle på World Cafe, et diskusjonsforum med fem temaer fordelt på fem bord. Her fikk de nyutdannede uttrykket sine meninger om alt fra hvordan det er å være ung i NCC, hva den ideelle arbeidsplassen er og til hvordan NCC bør kjempe om de unge talentene.

Fornøyd med gjennomføringen

Kim Cassim, leder for NCC skolen og ansvarlig for ung@ncc var svært fornøyd med den første samlingen:

- Det har vært to intensive dager med mye innhold. Vi har hørt på de nye ansattes erfaringer med å starte sin karriere i NCC, deres tanker om hvordan vi bør jobbe videre og samtidig hatt tid til å bli litt bedre kjent. Dette skal være et slags velkomstprogram for de som kommer rett ifra skolen og har sin første «voksen-jobb» i NCC. Mange av disse blir nok i fremtiden å jobbe på samme prosjekt, og da vil dette være et sted de kan bygge nettverk og bli kjent på tvers av avdelinger, utdanningsløp og prosjekt.