NCC måtte i helgen stenge veier på driftskontakten Sør-Østerdalen grunnet flom.

Hektisk helg for NCC i Østerdalen

Det har vært en hektisk helg for de ansatte på driftskontrakt Sør-Østerdalen. Flom har gitt stengte veier og mannskap har vært ute hele helgen.

Nå mandag morgen er alle veier i driftskontrakt Sør-Østerdalen igjen
åpnet. Prosjektleder Ronny Hoper forteller at de har hatt mannskap ute hele helgen.

Nå starter arbeidet med å få oversikt over veiene og registrert eventuelle
skader.

- Flom skaper alltid utfordringer for oss og gjør det usikkert for trafikantene.
Heldigvis har det gått relativt bra denne gangen. Vi starter nå opp arbeidet
med å gjennomgå veinettet for å få oversikt over eventuelle skader, sier Ronny Hope.

For ytterligere informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Tor Heimdahl.
Mobil: 95 13 06 93
E-mail: tor.heimdahl@ncc.no