Falske fakturaer fra NCC

I starten av mars er NCC blitt kontaktet av privatpersoner og kunder som har mottatt falske fakturaer på e-post.

Det er både eksisterende kunder og privatpersoner som har reagert på de falske e-postene. Kravet er som regel på rundt tusen kroner.

Har du mottatt en slik e-post, ber vi deg sjekke avsendernavnet på fakturaen. I dag brukes kun NCC Norge AS og NCC Industry AS. I de falske e-postene er det brukt foreldede firmanavn, som NCC Construction AS.

Er du i tvil om fakturaen du har mottatt på e-post er ekte, ta kontakt med NCC i Norge på tlf. 22 98 68 00.

falskfakturasladdet_476
Eksempel på en av de falske fakturaene som er sendt ut i NCCs navn.