Informasjon om endringer av selskapsnavn, fakturaadresser og MVA-numre

Fra 1. januar 2016 har NCC en ny organisasjon. Virksomheten er inndelt i fire spesialiserte forretningsområder for å øke fokuset på kundene og få en mer effektiv organisasjon: NCC Industry, NCC Building, NCC Infrastructure og NCC Property Development.

Endring av selskapsnavn

Som en formell konsekvens av endringen vil flere selskapsnavn bli endret fra og med 1. mai 2016. Navneendringen gjelder følgende selskaper:

  • Construction AS blir NCC Norge AS
  • NCC Roads AS blir NCC Industry AS

For forretningsområdet NCC Property Development skjer det ingen endringer.

Endring av fakturaadresse

Fra 1. mai 2016 endret NCC også fakturaadresse for Sverige, Norge og Danmark. Finland beholder sin nåværende fakturaadresse. Vi vil operere med én fakturaadresse per land uansett hvilket NCC-selskap fakturaen er stilet til:

Dette gjelder for Norge:

NCCs firmanavn
FE 650
SE-838 75 Frösön
Sverige

NCC bruker elektronisk skanning ved behandling av fakturaer

For å sikre en god og effektiv behandling av dine fakturaer, er det avgjørende at du følger våre retningslinjer.

Det viktig at du utformer fakturaen på riktig måte ved å påføre:

  • Riktig NCC-selskap
  • Riktig NCC-prosjektnummer på fakturaens førsteside
  • Riktig NCC-kontaktperson

Er du usikker på om du har riktig prosjektnummer, ta kontakt med din kontaktperson i NCC.

ALLE fakturaer som ikke har NCC prosjektnummer blir avvist/returnert.

NCC foretrekker å motta faktura via e-faktura, men dersom dette ikke er mulig kan vi motta faktura via e-post, som webfaktura eller per post.

Se Fakturaadresser , fakturaadresser Bonava samt betalingsbetingelser for alle NCC-selskaper i Norge.

E-faktura

Du kan sende din faktura som en e-faktura i EHF (Elektronisk handelsformat). Før du sender oss en e-faktura, er det viktig at følgende steg er gjennomført:

Når du har sendt inn registreringsskjemaet til einvoice@ncc.se vil vi ta kontakt med deg for videre prosess.

Les mer om hvordan ditt selskap kan begynne med e-faktura.

Har du spørsmål? Send en e-post til einvoice@ncc.se eller ta kontakt på telefon 23 89 80 30.

E-post

Faktura kan sendes via e-post til noinvoice@ncc.se

  • Sender du faktura via e-post må den være i PDF-format, og hver PDF-fil inneholde én faktura
  • Bilag må ligge i samme PDF-fil som fakturaen
  • Så lenge hver PDF-fil inneholder én faktura (inklusive underbilag), kan du sende flere PDF-filer med fakturaer i samme e-post.

Merk at dett er en automatisk tjeneste og at eventuelle kommentarer som inkluderes i e-posten ikke vil bli lest.

EBUILD

Det er også mulig å sende en webfaktura via eBuild, en felles fakturaportal for bygg- og anleggsbransjen. EBuild kan brukes av alle, men hovedmålgruppen er de som sender få fakturaer per år, og som ikke har et eget e-fakturasystem.

Les mer om eBuild

Til eBuild-portalen

Post

Fakturaer kan sendes med post til:

[NCC firmanavn]
FE 650
SE-838 75 Frösön
SVERIGE

NCC firmanavn skal erstattes med fullstendig navn for det aktuelle selskapet (for eksempel NCC Construction AS).

Se Fakturaadresser, fakturaadresser Bonava for en oversikt over våre firma.