Fakturere NCC

NCC er nøye med å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med våre leverandører. På disse sidene kan du lese om hvilke krav vi stiller ved fakturering, hvordan du sender oss fakturaer og hvorfor en faktura returneres.

 NCCs generelle krav ved fakturering

 Reglene nedenfor gjelder hvis ikke annet er avtalt. 

 • Om ikke annet er avtalt betaler NCC en leverandør 45 dager etter fakturadato, forutsatt at fakturaen er korrekt utstedt. NCC følger bokføringslovens krav. Se Lovdata.no for mer informasjon.
 • I tillegg til bokføringslovens krav stiller NCC krav til merking av fakturaen for at den skal betraktes som korrekt. Les mer under overskriften "Merking av fakturaer". 
 • NCC tillater ingen form for videresalg av fakturaer til tredjepart, såkalt ”factoring”.  

Merking av fakturaer

Alle fakturaer som sendes til selskaper i NCC-konsernet, skal inneholde visse obligatoriske opplysninger. Fakturaer, som mangler andre obligatoriske opplysninger, vil bli returnert. 

 • Kodestreng 
  Består av prosjektnummer (7–8 tall) og/eller konto (5 tall) og eventuell underkonto (4 tall), som skal separeres med bindestrek, f.eks. 00000000-00000-0000.
 • Selskapsnavn
  Angi fullstendig selskapsnavn.
 • Referanseperson
  Angi for- og etternavn på bestilleren.
NCC Business Services

Spørsmål om fakturering, NCC Group