Fakturere NCC

NCC er nøye med å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med våre leverandører. På disse sidene kan du lese om hvilke krav vi stiller ved fakturering, hvordan du sender oss fakturaer og hvorfor en faktura returneres.