Fakturere NCC

NCC er nøye med å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med våre leverandører. På disse sidene kan du lese om hvilke krav vi stiller ved fakturering, hvordan du sender oss fakturaer og hvorfor en faktura returneres.

NCC:s generelle krav for fakturering

I tillegg til Bokföringslovens krav på en faktura har NCC egne krav for at en faktura skal godkjennes og utbetales. Oppfyller leverandören ikke disse kravene, kommer fakturaen bli returnert.

 • Fakturaen skal stilles til korrekt NCC Selskap
 • Fakturaen skal merkes med korrekt NCC refereransenummer, se mer under ”merking av fakturaer”
 • Om ikke annet er avtalt betaler NCC en leverandør 45 dager etter fakturadato, forutsatt at fakturaen er korrekt utstedt og godkjent.

Merking av fakturaer

Alle fakturaer som sendes til selkaper i NCC-konsernet skal inneholde fölgende informasjon:

 • Referansenummer
  Numerisk informasjon, antall posisjoner varierer avhengig av hvilken virksomhet i konsernet.
  NCC´s bestiller er ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon ved bestilling.
 • Referanseperson
  For- og etternavn på bestilleren i NCC.
NCC Business Services

Spørsmål om fakturering, NCC Group