Fakturere NCC

NCC er nøye med å være tydelig og direkte i kommunikasjonen med våre leverandører. På disse sidene kan du lese om hvilke krav vi stiller ved fakturering, hvordan du sender oss fakturaer og hvorfor en faktura returneres.

7. juni 2021 bytter NCC faktureringsadresse

Den nye faktureringsadressen for samtlige selskaper i NCC-konsernet i Norge er;

NCC Selskapsnavn
C0018
SE-19083 Rosersberg
Sverige

Merk at endringen bare gjelder leverandørfakturaer. Vanlige leverings- og postadresser forblir uendret.

Send fakturaer elektronisk

Hvordan kan leverandøren sende fakturaer?
NCC tar inntil videre imot papirfakturaer, men jobber aktivt for å få leverandører over på digitale alternativ. NCC anbefaler følgende alternativer:

  • Send e-faktura via din e-fakturaoperatør
  • Registrer faktura på BeastPortal, www.beastportal.com
  • Send PDF-faktura per e-post noinvoice@ncc.se

Vi ber deg som i dag sender fakturaer i posten, om å bytte til et av alternativene ovenfor snarest, siden ettersending fra den gamle postadressen bare vil skje frem til begynnelsen av august 2021.

Les mer om hvordan du sender fakturaer til NCC www.ncc.no/for-leverandorer/fakturering/

Retur av mangelfull faktura

Fakturaer som ikke oppfyller kravene våre, vil bli returnert til leverandøren per e-post. I tillegg til juridiske krav stiller NCC egne krav for at en faktura skal bli godkjent og betalt:

  • Juridisk korrekt selskapsnavn i NCC
  • NCCs referansenummer
  • Betalingsinformasjon

NCC aksepterer ikke forsinkelsesrenter på returnerte/reklamerte fakturaer.

Spørsmål kan rettes til NCC Business Services på +47 23 89 80 30 eller via e-post til nbs@ncc.se.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid!
Med vennlig hilsen

NCC Group

NCC Business Services

Spørsmål om fakturering, NCC Group