DigiQuip – opplæring i HMS-verktøy på Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

Som en aktivitet i HMS-uken, inviterte NCC Digiquip til Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter for å holde opplæring i programvaren.

DigiQuip er en platform som blant annet kobler opp verktøy mot en database der yrkesarbeidere kan registrere gjennomført utstyrsspesifikk opplæring og kursing i de ulike maskinene og utstyr som finnes på byggeplassen. Dette vil sikre at de som bruker utstyret, faktisk har opplæring og riktig kursing. NCC har nå kjøpt brukerrettigheter til verktøyet, og alle yrkesarbeidere og andre som kommer til å nytte av det skal registres fortløpende inn med sin kompetanse.

- For vår del er det veldig fint å ha denne kontrollen på byggeplassen. Det er vanskelig å sikkerstille at alle har riktig kursing og kompetanse, så dette er et hjelpemiddel vi får godt brukt for, sier Jana Brigmane, HMS-leder i NCC Building, Viken Øst.

QR-kode for hvert verktøy

De ulike maskinene blir merket med en spesiell QR-kode som går til en opplæringsside på internett. Her må man gå gjennom en sikkerhetsopplæring spesifikt rettet mot det aktuelle verktøyet. Når opplæringen er gjennomført, kan man bruke verktøyet. 

- Vi har sett at det kan være noen mangelfull opplæring av utstyr og materiell på forskjellige byggeplasser. Vårt program skal hjelpe med å sikre at alle har gjort seg bekjent med utstyret før man tar det i bruk. Vårt system ønsker å avsjekke to ting: om du har kompetanse til å bruke utstyret, og om utstyret er sikkert å bruke, sier Tom Freddy Braathen, CCO i DigiQuip.

Under gjennomgangen på Båstadlund fikk Tom Arild Solbrekke opplæring i hvordan man registrerer bruker og hvordan han oppdaterer for kurs og sertifiseringer. 

- Vi ser at årsakene til de fleste personskader er håndverktøy, og vi tror at med god og riktig opplæring vil antall sakder reduseres. Vårt fokus er at ingen skal skade seg på jobb, og da må vi sikre gode rutiner for kompetanse og læring, sier Kirsten Haneborg, HMS-sjef i NCC Building.