Brennemoen Hotell reiser seg

NCC Building monterer i disse dager de første veggelementene på Brennemoen Hotell langs E18 ved Askim. Prosjektleder Geir Ingvald Jonassen øyner feiring av værtett bygg allerede mot slutten av februar – helt etter skjema.

På tross av uforutsette grunnforhold ved oppstarten våren 2017 og vanskelige værforhold med mye snø, is og vekslende temperaturer gjennom vinteren, så holder vi fremdriftsplanen. Jeg er heldige som har et så fantastisk team, sier Geir Ingvald Jonassen, prosjektleder i NCC Building.

– Samarbeidet med byggherren har så langt vært godt noe som vi selvfølgelig bygger videre på, sier Jonassen.

Tunge veggelementer

I overkant av 70 veggelementer a 1,2 tonn skal monteres og kles i det vedlikeholdsfrie behandlede treverket MøreRoyal. Hvert veggelement tar om lag en time å montere.

Det er det forberedende arbeidet som tar tid, selve monteringen går relativt raskt. Vi er imponert over Husvik som har gjort en fabelaktig jobb, både gjennom prosjekterings- og utføringsfasen og på logistikk, sier Jonassen fornøyd.

Null ulykker

Helse og sikkerhet er utrolig viktig for oss her på prosjektet. Vi har ikke hatt en eneste ulykke så langt, og håper å fortsette uten ulykker helt frem til overlevering, sier Jonassen.

Industrialisert byggeprosess

Mye av den gode fremdriften skyldes bruken av prefabrikkerte moduler og veggelementer som ankommer byggeplassen pakket og klart til montering. I tillegg har et rettlinjet hotell med 99 like rom og lik inndeling på elementene lagt forholdene til rette for høy grad av industrialisering av byggeprosessen, som gir klare fordeler.

Ved å bruke prefabrikkerte elementer som tilvirkes under kontrollerte forhold på fabrikk, får vi et raskere tett bygg og bedre kontroll på blant annet fukt, sier Jonassen.