Beredskapsøvelse på Teknostallen

Brann, røyk og 3 skadde kollegaer var scenarioet som møtte arbeiderne på Teknostallen-prosjektet i Trondheim denne uken. Det hele var iscenesatt av HMS-selskapet Minso.

– Man blir jo litt svett når man holder på, men når alt har roet seg, er det fint å kjenne på at alt fungerte i henhold til beredskapsplanen vår, smiler Trond Espen Lorentzen, prosjektleder i NCC.

Mandag 27. mai startet HMS-uken for hele NCC-konsernet for niende gang. Alle 12 000 ansatte i NCC bruker denne uken til å sette et ekstra fokus på HMS. Tidligere på dagen hadde Lorentzen samlet alle NCC-ansatte til oppstartsmøte der tematikken for HMS-uka ble gjennomgått, og det ble snakket om blant annet et nytt varslingssystem som var etablert på prosjektet. Det ble varslet at det på et tidspunkt i løpet av uken ville skje en beredskapsøvelse. 

– Teknostallen er et stort og komplisert prosjekt, der det skjer utrolig mange forskjellige arbeidsoperasjoner på samme tid. Vi har en liten byggeplass, så logistikk og ryddighet er viktig for oss. Varslingssystemet er noe vi har hatt på tidligere prosjekter, med god erfaring. Vi fikk testet dette i dag, og det fungerte veldig fint, fortsetter Lorentzen.  

Minso, et selskap som blant annet trener bedrifter i beredskapsøvelser, hadde iscenesatt en kontrollert brann og brukt tre kollegaer som markerte typiske skader som kan oppstå på et byggeprosjekt. 

– Jeg er godt fornøyd med det jeg har sett i dag. Prosjektledelsen har tydelige rutiner som ble fulgt, og de som møtte på de skadde ute på arbeidsplassen tok tydelig ledelse og satt i gang varslingsrutinene. De tre skadde kollegaene fikk hjelpen de skulle ha. Jeg vil berømme NCC for å bruke tid og ressurser på denne type øvelser, sier Ola C. Brønner fra Minso. 

NCC bygger Teknostallen på oppdrag fra KLP. 48 000 kvadratmeter kontorlokaler skal stå ferdig Q3 2025.