Automatisert datainnsamling skal gi bedre styring og rapportering

NCC og Fremby AS har inngått et samarbeid for å utvikle løsninger for automatisert datainnsamling fra NCCs drift- og anleggsprosjekter i Oslo. Nylig fikk utviklingsprosjektet støtte fra Norges Forskningsråd.

 NCC Infrastructure i Oslo har i et års tid gjennomgått og analysert sine prosjekter og hvordan prosjektgjennomføringen fra anbud til overlevering kan forbedres.

En nøkkelfaktor for å kunne levere prosjekter mer effektivt og til en lavere miljø- og klimabelastning, er å gjøre prosessen datadrevet og kunne ta beslutninger basert på data fra ulike kilder. Med Fremby som samarbeidspartner er NCC sikret solid kompetanse og teknologi som gjør det mulig å få oversikt fra en rekke kilder på prosjektnivå fra alle involverte aktører og å dele data trygt i verdikjeden.

-Dette prosjektet vil gi NCC full oversikt over alle maskiner og utstyr i prosjektene og muliggjør blant annet mer nøyaktig, finoppløst og automatisk klimarapportering, sier Svein Nilsplass, områdesjef i NCC Infrastructure.

Prosjektet er godt i gang og delprosjekt «Direkteutslipp fra byggeplass» er under utrulling, mens delprosjektet «Klimautslipp fra transport» er under utvikling. I januar gjennomførte Fremby og NCC et oppstartsmøte for å involvere de underentreprenørene og utleieselskapene NCC samarbeider mest med.

Prosjektet, som Norges Forskningsråd delfinansierer, tar sikte på å etablere en datadreven anleggsklynge, der alle aktører i NCC-prosjekter automatisk rapporterer data til det spesifikke prosjektet de arbeider på. Denne tilnærmingen eliminerer behovet for manuell rapportering, som ofte er både omfattende, tidkrevende og dessverre unøyaktig. Samtidig får aktørene i prosjektet tilbakemelding på hvor godt den “felles” maskinparken utnyttes i prosjektene.

Norges Forskningsråd gir Skattefunn-midler over tre år
Støtten fra forskningsrådet er både til stor inspirasjon og har ført til at prosjektet nå har akselerert. Midlene er helt avgjørende for å komme i mål og kunne levere noe konkret, sier Svein Nilsplass

Fremby AS har utviklet et rapporteringssystem som blant annet samler telemetridata direkte fra maskinprodusentenes rapportsystemer og presenterer dette i oversiktlige rapporter for entreprenør og kunder.

Med dagens økte fokus på klima- og miljøhensyn fra offentlige byggherrer i anbud, gir denne digitale løsningen NCC og Fremby nå utvikler, oversikt over entreprenørens nøkkelindikatorer og muliggjør sømløs rapportering.

-Skal vi klare å levere nullutslippsprosjekter må vi få bedre oversikt og gode data fra gjennomførte prosjekter. Så kan vi enklere identifisere hva som må endres slik at vi kan komme oss dit at prosjektene gjennomføres uten utslipp til en lavest mulig kostnad, sier Svein Nilsplass.

-NCC er en god og fremoverlent partner å utvikle nye rapporteringsløsninger med. Sammen med NCC finner vi gode løsninger og får dermed datainnsamling med høy kvalitet i hele verdikjeden, sier Kjell Erik Ollendorff Lien, daglig leder i Fremby.