Alle NCC-funksjonærer kurses i bærekraft

NCC prioriterer klima og miljø ytterligere opp på dagsordenen, og alle selskapets funksjonærer gjennomgår nå oppdaterte kurs innen bærekraft.

(Bildetekst: NCC utbedrer havnene i Hammerfest og Forsøl på oppdrag for Hammerfest kommune og Kystverket. Oppdraget innebærer en storstilt miljøopprydning og fornyelse av de to havnene i kommunen.)

Det er NCCs interne fagressurser som har utviklet og gjennomfører det en dags lange kurset «Introduksjon til bærekraft», som fra i vår «rulles ut» for NCC-funksjonærer landet rundt. 

  Tiden vi lever i krever økt kompetanse og styrket bevissthet og engasjement innen miljø, klima og bærekraft i et selskap som NCC. Vi hører snakk om bærekraft og økte krav hver eneste dag, derfor er det viktig med et kompetanseløft som sikrer at vi kan møte og oppfylle disse kravene på best mulig måte i hele organisasjonen, sier leder for miljø og bærekraft i NCC Building Norge, Mette Erbs.

Så langt har vel 60 medarbeidere deltatt på kurset, og det skal gjennomføres kurs hele høsten.

Verden i endring

  Verden endrer seg raskt og NCC må vi kontinuerlig utvikle og forbedres oss på bærekraftsfeltet for å være en ledende entreprenør, understreker leder for NCC Building Norge, Roger Nygård.

  Dette handler om mye mer enn å utelukkende «telle CO2-enheter».  Det handler om å lede oss sammen fremover i en ny og bedre verden basert på bærekraft, der NCC er attraktiv for investorer og kunder med de samme  målene. Det vil gi NCC mange og gode forretningsmuligheter, sier Roger Nygård.

NCC har de senere år utviklet ambisiøse og tydelige mål for å redusere utslipp fra entreprenørvirksomheten og jobber også aktivt med tiltak for å integrere biologisk mangfold i selskapets prosjekter. 

– I NCC ønsker vi tett samarbeid med ambisiøse samarbeidspartnere, så vi kan pilotere tiltak og løsninger sammen, sier Mette Erbs.

En forventet gevinst av å gjennomføre bærekraftkurset i hele selskapet er å gi de ansatte de beste forutsetninger for å kunne bidra til NCCs felles bærekraftsmål.

Alle NCCs funksjonærer gjennomgår nå oppdaterte kurs innen bærekraft. Dette for å gi de ansatte de beste forutsetninger for å kunne bidra til NCCs felles bærekraftsmål.
Alle NCCs funksjonærer gjennomgår nå oppdaterte kurs innen bærekraft. Dette for å gi de ansatte de beste forutsetninger for å kunne bidra til NCCs felles bærekraftsmål.