18 000 NCC-ansatte stanser arbeidet for å fokusere på sikkerhet

I dag stanser NCC i alle de nordiske landene opp arbeidet i en time, for å sette fokus på sikkerhet på arbeidsplassen. NCC gjennomfører Awareness Day og 18 000 ansatte bruker dagen til å reflektere over både egen og andres sikkerhet i NCC.

De ansatte vil bruke tid på å drøfte risiko på arbeidsplassene, hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan økes og hvordan holdningen til en sikker arbeidsplass kan bli enda bedre.

- Vi har høyt fokus på HMS-arbeidet, og er gode på dette i NCC. Men vi ønsker å bli enda bedre. Derfor har vi valgt å stanse arbeidet i én time i dag i hele konsernet, for å prioritere sikkerhet, sier HMS-sjef i NCC i Norge, Anne Onarheim Moger.

Klokken 09.00 i dag tas det en pause i arbeidet på flere tusen prosjekter i hele konsernet, og alle samles for å drøfte hvordan sikkerheten kan forbedres, inklusive underentreprenører og konsulenter. Målet med Awareness Day er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten i NCC kan forbedres.

Det er utarbeidet et forslag til diskusjonspunkter og alle ansatte oppfordres til å mene noe om hvordan sikkerheten ivaretas på deres arbeidsplass.

- Det er viktig at alle ansatt engasjeres i sikkerhetsarbeidet på arbeidsplassen. Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for alle, og den enkelte ansattes motivasjon og holdninger er avgjørende for å lykkes, sier Anne Moger Onarheim.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anne Onarheim Moger, HMS-sjef NCC i Norge, tlf. 992 06 333
Tor Heimdahl, Kommunikasjonssjef, NCC i Norge, tlf. 951 30 693