NCCs blogg Beyondconstruction.no

Bloggen beyond construction drives av NCC. Her diskuteres emnene rundt bygg, framtidens kontor, holdbarhet, infrastruktur og byen vi lever i. Vi tenker utenfor veien, huset, svømmehallen, kontoret og broen vi bygger – vi tenker Beyond Construction. Vi vil inspirere og skape dialog med dere som leser. Nedenfor er de 10 siste blogginnleggene. Velkommen!

Lykke til med skolestart!

Rundt om i landet starter nå mange elever opp på årets skoleår på videregående skoler. Vi i NCC ønsker alle elever lykke til med oppstarten og håper vi vil treffe mange av dere på flere yrkesmesser vi deltar på.

Neste steg mot en bærekraftig fremtid

NCC skal fornye bransjen og tilby de beste bærekraftige løsningene. I NCC Property Development har vi integrert bærekraftarbeidet i forretningsutviklingen. Bærekraft og vekst skal gå hånd i hånd. NCC Property Development utvikler og selger næringseiendommer.

Nye utenlandsutfordringer styrker NCCs konkurransekraft

For tiden har flere norske NCC-medarbeidere fått nye og spennende jobbutfordringer i større prosjekter utenfor Norge. Et økt nordisk samarbeid bidrar til nyttig erfaringsdeling og gir styrket konkurransekraft for NCC.

Viktigst av alt er våre ansatte – derfor er holdningen til sikkerhet avgjørende

Sikkerhet er et utviklingsarbeid som vi aldri blir ferdige med, men som vi må jobbe med gjennom kontinuerlige forbedringer, for å nå vår visjon om nullulykker. Økt sikkerhet og økt lønnsomhet er våre mål, og de må gå hånd i hånd.

Kontorer som får folk til å trives på arbeidsplassen

For NCC Property Development er det svært viktig å utvikle kontorer som bidrar til at folk trives på arbeidsplassen. En person som trives og har det bra, er mer produktiv og i stand til å utvikle seg i jobben sin.

Alle skal ha en sikker arbeidsplass

Denne uken arrangerer NCC Health and Safety week. I NCC har vi gjennomført HMS-uken gjennom flere år, og vi vet at denne uken bidrar til høyt engasjement og at sikkerheten på arbeidsplassen settes i fokus.

Trygghet og gode relasjoner for unge NCC-nyansatte

Jeg heter Susanne Dyrkorn og jobber som HR Partner i NCC Norge AS. Som en del av jobben min har jeg det siste året vært så heldig at jeg har fått følge opp ung@ncc, vårt nettverk for nyutdannede og nyansatte funksjonærer.

Bruk drone og øk prosjektgevinstene

I byggeprosjektet for nye kraftanlegg i Tosbotn i Nordland har NCCs bruk av drone både gitt en enklere prosjektplanlegging, et redusert tidsforbruk og et bedre datagrunnlag. Slik gjør vi det. Å bruke drone i bygg- og anleggsprosjekter genererer på kort tid en rekke nyttige prosjektdata som det ellers kan ta flere uker å utarbeide med Inlägget Bruk drone og øk prosjektgevinstene dök först upp på Beyond Construction.

Sikker arbeidsplass på veien

Våren er på vei og med den følger veiarbeiderne etter. Tiden er inne for å vedlikeholde veiene med asfaltering og annet veiarbeid. NCC er opptatt av trafikksikkerhet og trygge arbeidsforhold for veiarbeiderne.

I bærekraftige samfunn fornyes ledninger gravefritt

Vi tror at fremtiden er gravefri i forbindelse med fornyelse av vann- og avløpsledningene i Norge. NCC er klare for å ta utfordringen. Er norske kommuner det? Vi brukte 1900-tallet for å bygge ut vann- og avløpsnettet i Norge.