NCCs blogg

Vi løfter i vår blogg frem våre eksperter i bygg- og anleggsbransjen. Vi ser blant annet på fremtidens byer, bærekraft, infrastruktur og fremtidens kontorer. Du kan følge våre prosjekter og møte folk hos oss i forskjellige roller og funksjoner. Vi vil inspirere og skape dialog med våre lesere.

Vellykket totalbrudd på Eidsvoll

I dag åpnet jernbanen på Eidsvoll stasjon etter et 26 dagers totalbrudd. I løpet av disse dagene har NCC og underentreprenører lagt ned 30 000 arbeidstimer og gjennomført en tilkobling etter ombyggingen av Eidsvoll stasjon.

Bibliotekets dag

1. september er Nasjonal bibliotekdag. NCC ønsker å benytte dagen til å markere disse viktige byggene, og rollen de spiller i kultur- og samfunnslivet. Vår avdeling i Viken Øst har også startet byggingen av et nytt bibliotek i Sarpsborg, derfor bruker vi også litt plass på å fortelle hva som er viktig når et nytt […]

En givende sommer som NCC-student

Kompetanse- og rekrutteringsprogrammet (KR-programmet) i NCC gir studenter en mulighet til å oppleve bygg- og anleggsbransjen i praksis, mens de utdanner seg innen ingeniørfaget. Årets studenter er nå på plass, og noen av dem skal dele sine erfaringer hos NCC denne sommeren.

Mangfold er styrke

I NCC er vi opptatt av at alle skal føle at de kan være seg selv på jobben.

Stort potensiale for reduksjon av CO2-utslipp fra asfaltproduksjonen

Asfaltsesongen er i full gang og det er nå høy aktivitet med mange asfaltarbeidere ute på veiene og asfaltfabrikkene produserer for fullt. CO2-utslippet fra asfaltproduksjonen er høyt, men det er et stort potensiale i å redusere utslippet.

Verdens miljødag 5. juni

I dag er verdens miljødag. Denne dagen markeres for å øke bevisstheten rundt klima og miljø. Temaet for i år er «Bare en jord». Det rettes fokus mot at vi må leve i harmoni med naturen, og at vi har begrenset med ressurser.

Ta vare på det biologiske mangfoldet

Det er et ordtak som sier at en sommerfugls vingeslag kan forårsake en orkan. Det brukes ofte som en metafor for små ting som gir uventet stor innvirkning. Når det kommer til biologisk mangfold er dette ordtaket ofte sant.

Vis hensyn til veiarbeideren

Årets asfaltsesong er nå i gang og mange veier vil få ny etterlengtet asfalt. NCC har nærmere 450 asfaltarbeidere som har sin arbeidsplass ute på veien. Min oppfordring er å vise hensyn til asfaltarbeideren og bidra til trygge arbeidsplasser.

Innovasjon og utvikling avgjørende for den grønne transformasjonen

Asfaltbransjen står bak relativt store CO2-utslipp og NCC støtter opp om den nødvendige grønne transformasjonen som nå pågår for fullt. Vi vet det er mulig å redusere utslippene, men innovasjon og utvikling må belønnes i markedet for å få fortgang.

Growing our future leaders

In my job as Head of Business Support with responsibility for HR, I get the privilege of working with employees who develop every day and make NCC reaching the targets.