NCCs blogg

Vi løfter i vår blogg frem våre eksperter i bygg- og anleggsbransjen. Vi ser på fremtidens byer, bærekraft, infrastruktur og fremtidens kontorer. Du kan følge våre prosjekter og møte folk hos oss i forskjellige roller og funksjoner. Vi vil inspirere og skape dialog med våre lesere.

Tips og triks til studenter og nyutdannede

Høsten er alltid travel og intens, og det er høysesong for å treffe spennende talenter til sommerjobber og nyutdannet-stillinger til våre prosjekter. Det er både gøy og givende, men også ganske krevende.

Bruker du refleks?

I dag markeres refleksdagen. Vi i NCC bruker arbeidstøy med refleks og det bidrar til synlige veiarbeidere og sikrere arbeidsdag for våre medarbeidere. Men hvor gode er vi i NCC privat, og bruker du refleks?

NCC deltar i stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg

Sikkerheten på våre bygge- og anleggsprosjekter har høyeste prioritet. NCC har et høyt sikkerhetsengasjement blant alle våre dyktige folk ute på våre bygge- og anleggsprosjekter. NCC er en av aktørene når stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfS BA) nå er etablert.

En svært ettertraktet arbeidsgiver

Denne sommeren har jeg, som sommerstudent, jobbet med ytre miljø på NCCs jernbaneprosjekt Venjar-Eidsvoll i Akershus. Dette har både økt forståelsen og respekten for det som skjer på anlegg betraktelig.

Sikker adferd gir trygge arbeidsplasser

NCC-konsernet arrangerer i dag Awareness Day. Alle 16 500 ansatte i Norden stanser opp arbeidet og diskuterer sikkerheten på arbeidsplassen. I år fokuserer vi på vår sikkerhetsadferd.

Fra lærling til formann

I NCC er det muligheter for alle som er villige til å stå på for å levere kvalitet, samtidig som man lærer et fag og bygger egen karriere. En av våre kolleger i NCC Industry var langt unna noen som helst karriere da han forlot et konfliktfylt Burundi, men med en god porsjon stå-på-vilje ordnet det seg likevel.

På to hjul for helsen og miljøet

I mange år har NCC vært med på Sykle til jobben aksjonen. Målet med aksjonen er å fremme fysisk aktivitet blant de ansatte. At sykling er bra for miljøet er også en viktig faktor for deltakelsen i konkurransen.

Alle skal komme like hel hjem fra jobb

HMS-arbeid handler om holdninger og langsiktig arbeid. Det handler om å ta de ansattes arbeidssituasjon på alvor. Hver dag. Det gir resultater.

Asfalt med lavest mulig karbonavtrykk

NCC har de siste årene jobbet målrettet for redusere CO2-utslippene fra vår asfaltproduksjon. En egenutviklet type med lavtemperaturasfalt – NCC Green Asphalt – er nøkkelen. Vår ambisjon for denne asfaltsesongen er at halvparten av asfaltproduksjonen vår skal være NCC Green Asphalt.

Ett år uten fraværsskade

NCC markerer i dag ett år uten alvorlige skader i NCC Building Norway. Dette er en viktig milepæl i vårt sikkerhetsarbeid og vi markerer dette i dag på våre byggeprosjekter. Ett år uten fraværsskader er ikke noe som kommer av seg selv.