NCCs blogg

Vi løfter i vår blogg frem våre eksperter i bygg- og anleggsbransjen. Vi ser blant annet på fremtidens byer, bærekraft, infrastruktur og fremtidens kontorer. Du kan følge våre prosjekter og møte folk hos oss i forskjellige roller og funksjoner. Vi vil inspirere og skape dialog med våre lesere.

Veivedlikeholdet må intensiveres, men med lavest mulig klimaavtrykk

Norge har over mange år latt infrastrukturen forringes, og vedlikeholdsetterslepet av våre veier er betydelig og øker stadig. Økt behov for veivedlikehold, sammen med klimakrisen, gir krevende utfordring med å redusere CO2-utslippet fra veivedlikeholdet.

Betongstøp av vegg i vintervær med betongpumpe

For hvordan påvirker kulde betongstøp, og hvilke tiltak kan tas for å sikre at resultatet oppfyller de høyeste standardene? En av de mest åpenbare er risikoen for frostskader i betongen. Betong som herder under frostforhold, kan lide av frostoppsprekking, som oppstår når vann i betongen fryser og utvider seg, noe som resulterer i sprekker og […]

Krevende asfaltoppdrag skaper solid erfaring

Asfaltprosjekter handler mye om logistikk og planlegging av gjennomføringen. NCC gjennomfører hvert år en lang rekke asfaltoppdrag og ser at evnen til å legge opp et effektivt og sikkert arbeid stadig blir viktigere.

Bli lærling i NCC!

Vi er nå i gang med årets inntak av nye lærlinger og skal rekruttere en lang rekke lærlinger innen mange forskjellige fag. Vi gleder oss til å ta imot mange nye lærlinger i sommer. Som ny hos oss vil du bli godt tatt imot av din leder og du vil møte teamet du skal jobbe sammen med.

Lavtemperaturasfalt? Ja, takk!

I asfaltbransjen finner vi en del skepsis til lavtemperaturasfalt (LTA). Det mener jeg er ubegrunnet skepsis. Mye har skjedd med lavtemperaturasfalten de siste årene. Tiden er inne for å øke ambisjonsnivået.

Slik forberedte NCCs prosjekter i Trondheim seg på ekstremværet «Ingunn»

Midt-Norge var blant de første som fikk kjenne på ekstremværet "Ingunn". NCC i Trondheim iverksatte ekstra sikringstiltak i forkant og det gjorde at det ikke ble skader i prosjektene.

Offentlige innkjøp må stimulere til CO2-kutt

Fra nyttår trådte de nye reglene for vekting av klima og miljø i offentlige innkjøp. Ambisjonen er at leverandører skal bidra til CO2-reduksjon med mer bærekraftige innkjøp. Men stiller offentlige innkjøpere de nødvendige kravene for å lykkes med å handle inn mer bærekraftig?

Fra nervøs spenning til stolthet og en masse nye erfaringer

I ett år har jeg hatt muligheten til å delta i NCCs strategiske lederskapsprogram. Som prosjektleder fokuserer jeg på prosjektet mitt. Som «student» i SLP har jeg lært hvordan det er å utvikle og lede store selskaper som NCC, utvikle og implementere strategier og ikke minst møtt mange fantastiske kolleger som jeg forhåpentligvis vil ha […]

NCC er klare for elektrifisering av asfaltbransjen

I høst testet vi i NCC en elektrisk asfaltutlegger i våre asfaltprosjekter i Oslo. Testen har gitt oss verdifulle erfaringer og muligheten til å se på maskinens kapasitet.

NCC inviterte til lærlingtreff i Trondheim

Tidligere i november inviterte NCC alle sine lærlinger til 2 dagers samling i Trondheim. 70 stykker samlet seg, og dette er en årlig samling for alle lærlinger i NCC. NCC har en lang tradisjon med å gjennomføre lærlingtreff, og det er stor stas for alle deltakere at vi møtes på tvers av geografi, fag- og […]